Friday, December 8, 2023

ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 တိုၵ်ႉၶိုၼ်းထတ်းထွင် ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်

Must read

ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ (1)  ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ဢိၵ်ႇမိူင်းမိတ်ႈၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉၶိုၼ်းထတ်းထွင် ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ယူႇ။

သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မိူင်းမိတ်ႈ
Photo:by Sai Mya Tun Soihurng မိူဝ်ႈလူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် တီႈၼင်ႈသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ (1) ၼႃႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ

ဝၼ်းတီႈ 10/11/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၼႆႉ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) တီႈၼေႃႇတႅၼ်း ၽွင်း သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ (1) ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢိၵ်ႇမိူင်းမိတ်ႈၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉတၢမ်းလင် ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) ဝႆႉ 50 ၶႅပ်း။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ႁူဝ်သိူဝ်ၵေႃႈ တိုၵ်ႉႁၢႆဝႆႉၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇလႄႈ တိုၵ်းၶိုၼ်းထတ်းထွင်ယူႇ- ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးမျႃႉထုၼ်းသွႆႈႁိူင်း ၼေႃႇၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ (1) ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ဢိၵ်ႇမိူင်းမိတ်ႈ လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“လႆႈႁူႉဝႃႈ မိူဝ်ႈပွတ်းၼႂ်ၼႆႉ ႁဝ်းသုမ်းဝႆႉ NLD ၶဝ် ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် 94 ဢၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၶိုၼ်းထတ်းထွင်ၵၼ်သေ ၾၢႆႇ NLD ၶိုၼ်းယွမ်းၵႂႃႇ 40 ၶႅပ်း၊ ဝႃႈၶဝ်ၼပ်ႉၽိတ်းဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ႁဝ်းၶိုၼ်းလမ်း ပိူင်ႈၵၼ် 50 ၶႅပ်း၊ ႁဝ်းသုမ်းဝႆႉၶဝ် 50 ၶႅပ်း” ဝႃႈၼႆ။

သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇ 1
Photo:by Sai Mya Tun Soihurng မိူဝ်ႈလူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် တီႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း

သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸၢႆးမျႃႉထုၼ်းသွႆႈႁိူင်းၼႆႉ တၢင်ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး လႄႈမိူင်းမိတ်ႈ ႁူမ်ႈ 2 ၸႄႈတွၼ်ႈ၊ 6 ၸႄႈဝဵင်း ပဵၼ်ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၼမ်ႉတူႈ၊ ၼွင်ၶဵဝ်၊ မိူင်းမိတ်ႈ၊ မၢၼ်ႈပဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

“ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် တီႈၼွင်ၶဵဝ်ၼႆႉ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၾၢႆႇႁူဝ်သိူဝ် ႁၢႆဝႆႉသီႇပၢၵ်ႇပၢႆ (400+) ၊ ဝဵင်းမၼ်းတႄႉ ၸေးမူတ်းယဝ်ႉ ႁဝ်းတေႃႉတႄႉၵၢၼ်ႉသုမ်းၶဝ် 94 ၶႅပ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ။ တီႈသီႇပေႃႉၼႆႉ ႁဝ်းပေႉပဵၼ်ႁႃႈမိုၼ်ႇပၢႆ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ် မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ တိုၵ်ႉၶိုၼ်းလမ်းတူၺ်းႁူဝ်ယွႆႈႁူဝ်ယႅမ်းမၼ်းယူႇ” ၸၢႆးမျႃႉထုၼ်းသွႆႈႁိူင်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၼႆႉ မီးယိူင်းဢၢၼ်းပိူင်လူင် ႁဵတ်းသၢင်ႈပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း မီးသုၼ်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်း တူဝ်ၵဝ်ႇႁင်းၶေႃ၊ ႁႂ်ႈၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမီးသုၼ်ႇလႆႈ ၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်၊ ၶတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင် ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး၊ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိုင်ႈတႆး ဢိၵ်ႇတင်း ၵၢၼ်ၵေႃႇတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊ ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ ၸွမ်းလွၵ်းပိူင်ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2015 လႄႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ 2017 ႁူမ်ႈၵၼ် ယူႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လႆႈတီႈၼင်ႈၼႂ်းသၽႃး တင်းမူတ်း 46 တီႈၼင်ႈ။ ၼႂ်း 46 တီႈၼင်ႈၼၼ်ႉ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း 28 တီႈၼင်ႈ၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း 14 တီႈၼင်ႈလႄႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 3 တီႈၼင်ႈ ဢိၵ်ႇပႃး ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ထႅင်ႈ 1 တီႈၼင်ႈ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း