Tuesday, March 21, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

သူၼ်ဢွႆႈ

လၢဝ်းပၢၼ်းၶႄႇ ၸၢႆႇၵႃႈဢွႆႈပၼ်ၸဝ်ႈသူၼ်ထုင်ႉမၢဝ်း တေသိုပ်ႇဢဝ်ဢွႆႈၸိူဝ်းၵိုတ်းၼႂ်းသူၼ် ဢွၵ်ႇၶၢႆမူတ်း

လၢဝ်းပၢၼ်းၶႄႇ တႄႇၸၢႆႇၵႃႈဢွႆႈပၼ် ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈထုင်ႉမၢဝ်းမီးႁႅင်းၸႂ် တေဢဝ်ဢွႆႈဢၼ်ၵိုတ်းၼႂ်းသူၼ်ဢွၵ်ႇၶၢႆမူတ်းမူတ်း ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/1/2023 ၼႆႉမႃး တၢင်ႇၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ပိုတ်ႇၽၵ်းတူမိူင်း ၸွမ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၽၵ်းတူလူင် ႁေႃၶမ်းလူင်(သူၺ်ႇၼၢၼ်းတေႃႇ)၊ ၽၵ်းတူမၢၼ်ႈဝဵင်းလႄႈ ၽၵ်းတူၸၢင်ႉ ၽိူၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ လၢဝ်းပၢၼ်ႇၶႄႇ...

ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈထုင်ႉမၢဝ်းပႆႇလႆႈ ၵႃႈဢွႆႈတီႈလၢဝ်းပၢၼ်းၶႄႇ ႁိုင်လိူၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈသိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်

ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ ပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ သူင်ဢွႆႈၶၢႆၸူးမိူင်းၶႄႇလႆႈလိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ပႆႇလႆႈၵႃႈဢွႆႈ ၊ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း မၢင်ၵေႃႉပဵၼ်ၼမ်ႉႁူၼမ်ႉတႃ ယွၼ်ႉလႆႈၵူႈႁိမ်ငိုၼ်းပီႈၼွင်ႉ မႃးလူင်းတိုၼ်းလၢင်းဝႆႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတႅၼ်းၶိုၼ်း ပဵၼ်ၼီႈပဵၼ်ၶွတ်ႇ ။ တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင် ႁူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2023 ၼႆႉ မီးမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 1...

ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ ထုင်ႉမၢဝ်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇႁႅင်း မၢင်ၸိူဝ်းပဵၼ်ၼီႈၼမ်

ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ ထုင်ႉမၢဝ်း  တႅပ်းဢွႆႈသူင်ႇၶၢႆၸူးမိူင်းၶႄႇမႃးၶၢဝ်းတၢင်းၸမ်လိူၼ်ယဝ်ႉၵေႃႈ ပေႃႈလဵင်ႉၶႄႇ ပႆႇပၼ်ၵႃႈဢွႆႈ၊ ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈတေသိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႈယၢပ်ႇ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈပဵၼ်ၼီႈပဵၼ်ၶွတ်ႇ ၵိၼ်းၸႂ်လိူဝ်ႁႅင်း။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸမ်တေတဵမ်လိူၼ်ယဝ်ႉ ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ ထုင်ႉမၢဝ်း တၢင်းထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈမိူင်းၶၢင်လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း၊ မူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်မွင်းပႂ်ႉ တၢင်ႇၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ဢူၼ်းငိုၼ်း သူင်ႇၵႃႈဢွႆႈမႃးပၼ် ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇလႆႈႁပ်ႉလႄႈ...

ၶႄႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉဢွႆႈၶိုၼ်း တီႈၽၵ်းတူဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ (ၶျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ)

 ၶႄႇၶိုၼ်းႁပ်ႉသိုဝ်ႉဢွႆႈ တီႈၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ် တႆး - ၶႄႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ (သျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ)  ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁိပ်ႈၼႅတ်ႈတေႃႉသူင်ႇၶၢႆ  ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2022 ၼႆႉမႃး ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လၢႆၸႄႈဝဵင်း ဢွၼ်ၵၼ် တေႃႉသူင်ႇဢွႆႈၶၢႆၸူးတၢင်း မိူင်း ၶႄႇ တီႈၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img