Thursday, July 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

သုတ်ႇမုၼ်း

သင်ၶ – ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် သုတ်ႇမုၼ်းယိုၼ်ႈၸူး ၸဝ်ႈယိင်း ႁႂ်ႈၸဵဝ်းၸိုၼ်ႈၶႅၼ်း

သင်ၶၸဝ်ႈ - ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်သူတ်ႇမူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လီၵုသူလ် သူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇယိုၼ်ႈၸူးထိုင်  လုၵ်ႈယိင်း ၶုၼ်ႁေႃးၶမ်းထႆး တူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ဢၼ်ဢမ်ႇယူႇလီသေယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၸဵဝ်းၸိုၼ်ႈၶႅၼ်း ၶိုၼ်းဝႆးဝႆး ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31/12/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်းၶိုင်ႈထိုင် 12 မူင်းၵၢင်ၶိုၼ်း ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး (ႁႅင်း...

မိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သုတ်ႇမုၼ်း ႁပ်ႉၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉဢွၵ်ႇထမ်ႈ

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သုတ်ႇမုၼ်း ၽႄမဵတ်ႉတႃႇ ႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၸဝ်ႈ သိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇထမ်ႈ  မိူင်းၵႅတ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 31/7/2022 – 1/8/2022 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆၸႄႈ ဝဵင်းယူႇတီႈ ဝဵင်းၽႂ်မၼ်းသေ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သုတ်ႇမုၼ်း...

သင်ၶလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတွင်း ႁူမ်ႈၵၼ်သုတ်ႇမုၼ်း ၽႄမဵတ်ႉတႃႇႁပ်ႉၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉဢွၵ်ႇထမ်ႈ

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတွင်း  ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ သိလ်ထမ်းပေႃႈၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢတိၵ်ႉထၢၼ်ႇဢွင်ႇ  ဢွၵ်ႇထမ်ႈ တီႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ။ ဝၼ်းတီႈ 1/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ထိုင် 3 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း  သင်ၶၸဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း တေဢွၼ် ႁူဝ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတွင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ  ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇထမ်ႈ...

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈၵဵင်းတုင်တေႁူမ်ႈၵၼ်လွတ်ႈဢၢၼ်ႇပရိတ်ႈႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေးတၢင်းပဵၼ်

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တေႁူမ်ႈၵၼ်  လွတ်ႈပရိတ်ႈသုတ်ႇမုၼ်းတႃႇႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၵတ်းယဵၼ် လွတ်ႈၽေးၶဵၼ် ဝႃႈ ၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 23/3/2020  ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ယူႇတီႈၵိင်ႇၽေငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး  ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သုတ်ႇမုၼ်းလွတ်ႈပရိတ်ႈ တႃႇႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၵတ်းယဵၼ် လွတ်ႈၽေးၶဵၼ် တၢင်းပဵၼ် (ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ -19)။ ပၢင်လွတ်ႈဢၢၼ်ႇပရိတ်ႈၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝတ်ႉမွၵ်ႇမႆႇၵွင်းမူးၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်...

Latest news

- Advertisement -spot_img