Wednesday, July 17, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

သိုၵ်း TNLA

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၶဝ်ႈယူႇၸွမ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

သိုၵ်း TNLA ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းတင်းၼမ် ၶဝ်ႈမူၵ်းယူႇၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ပၢင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းယွၼ်းၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ပႃးထႅင်ႈဝႃႈၼႆ။ ႁၢင်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2023 မႃးၼႆႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 200 မႃးမူၵ်းယူႇ ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး သိုၵ်း တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်ပၢင်ႇ ႁိမ်းမၢၼ်ႈမိူင်းဝုၺ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ယွၼ်းၵိၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ်...

TNLA ၶဝ်ႈသွၵ်ႈ ၼႂ်းဝတ်ႉၵျွင်းဝၢၼ်ႈပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

သိုၵ်း TNLA ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 2-3 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈ/ ၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းဝတ်ႉပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉ ပၢင်လူင်လၢတ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30/5/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း သိုၵ်း TNLA ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 2-3 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၸွမ်းၼႂ်းဝၢင်း ဝတ်ႉဝိႁၢရ်...

ပၢင်တိုၵ်းဢမ်ႇမီးသေတႃႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၼမ်ႉတူႈ 200 ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး

တီႈဝတ်ႉၵျွင်းႁွင်ႇ မၢၼ်ႈၸၢမ် ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 200 ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၵၼ် ယွၼ်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပႆႇမီးလွင်ႈ ၼိမ်သဝ်းၵတ်းယဵၼ် ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 15 ၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉၵျွင်း ႁွင်ႇမၢၼ်ႈၸၢမ် ဢိူင်ႇမၢၼ်ႈၸၢမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ  ႁူဝ်ၵူၼ်းမီး 212 ၵေႃႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈမိူင်းၵုတ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈပၢႆႈၽေး

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ႉတီႈ  လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉဝႃႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ်သေ ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၾၢႆႇၸၢၼ်း ၸေႊလၢၼ်ႉ ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၾၢႆႇၸၢၼ်း ၸေႊလၢၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇသဝ်း ႁိမ်းႁွမ်း ၼႂ်းတူင်ႇတၢင်ႇပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ တီႈလွႆမွၵ်ႇ - ၼမ်ႉမႄး ၾၢႆႇၸၢၼ်းၸေႊလၢၼ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး - ၶႄႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img