Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

သမ်းၶဵမ်

ၵူၼ်းႁူဝ်ပူင်း သမ်းယႃႁႄ့ၵင်ႈၶူဝ်းဝိတ့် 19 လူ့တၢႆ ၵေႃ့ၼိုင်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်း ႁူဝ်ပူင်းၵေႃ့ၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး ၵႂႃႇသမ်းယႃႁႄ့ၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ့် 19 မႃးသေ လႆႈလူ့တၢႆ  ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 22/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈပၢႆ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 70 ပၢႆ ၵေႃ့ၼိုင်ႈ ၵႂႃႇသမ်းယႃႁႄ့ၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ့် 19 တီႈႁူင်းယႃ ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းသေ...

ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ဢၼ်ဢၢၼ်းသမ်းပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 5 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈလႄႈ ႁၢင်ႉၵၢတ်ႈပႅတ်ႈ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 5/3/2021 ၼႆႉ တေတႄႇသမ်း ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႆသေတႃႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵၢၼ်မိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈပႅတ်ႈလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈသမ်း၊ ဢဝ်ႁၢင်ႉႁၢတ်ႈၵႂႃႇပႅတ်ႈ။ ၼၢင်းမူဝ်းမူဝ်းဢွင်ႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ပွၵ်ႉမိင်ႇၵလႃႇဢူး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ပေႃးဢဝ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ဝႃႈတႄႉၵူၼ်းမိူင်းတေလႆႈသမ်းမိူဝ်ႈၼႆႉဢေႃႈ။ ဢၼ်ၶဝ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ဝႆႉပၼ်တႄႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆၵေႃႈတေလႆႈသမ်းၵႂႃႇၵမ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ။ မိူၼ်ၼင်ႇ- ပၼ်ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၶုၼ်သမ်းဢွၼ်တၢင်း၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ...

ယႃႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸုပ်ႈႁႅၵ်ႈတႃႈပွတ်းၸၢၼ်း ထိုင်တူၼ်ႈတီးယဝ်ႉ

ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 တႃႇၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႆႈသမ်းၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈထိုင် တူၼ်ႈတီးမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း။  ယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19    ႁွတ်ႈၽႅဝ်   ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး  564 မူၵ်ႇ/ တဝ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  21 ဝဵင်း လႆႈသမ်းၸုပ်ႈႁႅၵ်ႈ ။ ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ သဝၼၵူဝ်ႇ ၵႅမ်ၽူႈၸီႉသင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီၸႄႈမိူင်းတႆး...

ဢမေႊရိၵၼ်ႊပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႄႇၸၢမ်းသမ်းၶဵမ်ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ

ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇပၢႆးသၢႆႈ ၸိူဝ်းၶတ်းၸႂ်ၶူၼ်ႉသွၵ်ႈႁႃ ယႃႈယႃ ႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်  တေတႄႇၸၢမ်းယူတ်းယႃၼႂ်းလိူၼ်တေမႃး ၊ ၵူၺ်းၵႃႈယူႇတီႈၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊတႄႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ  တႄႇၸၢမ်းသမ်းပၼ်တူၺ်း  မိူဝ်ႈဝႃးယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၸုမ်းၶူၼ်ႉၶႂႃႉ Kaiser Permanente  ဢၼ်ပၵ်းလုမ်းတီႈဝဵင်း Seattle ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ တႄႇၸၢမ်း သမ်းၶဵမ် ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ တီႈၵူၼ်းယူႇလီ တႃႇ 45 ၵေႃႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img