Sunday, June 16, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝတ်ႉမၢၼ်ႈၶႃႇ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉထႅင်ႈ 10 ပၢႆ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉမၢၼ်ႈၶႃႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 265 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ 10 ပၢႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/9/2021 ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီပိုၼ်ႉတီႈ လူင်းၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝတ်ႉမၢၼ်ႈၶႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။  ႁၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း...

ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉၵမ်ႇမထၢၼ်းႁူမ်ႈယဵၼ်/ ယဵၵ်ႉတႃႇ မိူင်းငေႃႉ ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ဝတ်ႉၵမ်ႇမထၢၼ်း ႁူမ်ႈယဵၼ်/ ယဵၵ်ႉတႃႇ ဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း လူၺ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5/9/2021 တူၵ်းမႅၼ်ႈ ဝၼ်းလိူၼ်ၵဝ်ႈလပ်း ၵၢင်ဝႃႇ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၽတ်ႉတၼ်ႇတ ဝိရိယ ၸဝ်ႈၵွၼ်း ဝတ်ႉၵမ်ႇမထၢၼ်းႁူမ်ႈယဵၼ်/ ယဵၵ်ႉတႃႇ ဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ၽွင်းဢဝ်တူဝ်...

ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈမိူင်းငေႃႉ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 12 ၵေႃႉ

ဢွင်ႈတီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းငေႃႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်း မူတ်း12 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 3/9/2021 တီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝတ်ႉတႃႈလူင် ဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 12...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းငေႃႉပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးမီးတီႈ မိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းထဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉသေ လူႉတၢႆ ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတူၵ်းၸႂ် ၵူဝ်ႁႄ။ ႁၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် 2021 ၼႆႉ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းထဝ်ႈဢႃယု 80 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈ ဝႆႉတီႈဝတ်ႉတႃႈလူင် ဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img