Monday, July 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈလူင်

ၸၼ်ႉၸွမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈလူင် ၺႃးပွႆႇမၢၵ်ႇပျုင်းသျွတ်ႉ

ဝၼ်းတီႈ 8/4/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 4 မူင်း သဵင်တႅၵ်ႇမေႃးလင် ၼႂ်းဝၢင်းၸၼ်ႉၸွမ်သိုၵ်း ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ DSA တီႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈလူင် ၺႃးမၢၵ်ႇပျုင်းသျွတ်ႉ ယိုဝ်းမႃးတူၵ်းတႅၵ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 3 ၵမ်း - ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ သဵင်တႅၵ်ႇမေႃးလင်ၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ်သိုၵ်း ထိုင်မိူင်းလႅင်းမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းသေ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး...

လူမ်းႁႅင်း တူၼ်ႈမႆႉလူမ်ႉတဵင် ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆထင်တီႈ တီႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈလူင်

လူမ်းႁႅင်းၽတ်ႉတူၼ်ႈမႆႉလူမ်ႉတဵင်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်ႁူႈ( ပၢင်ႇဢူႈလူင်) တၢႆထင်တီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ  ။ Photo by ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတုသိတႃႇ - ႁၢင်ႈတူၼ်ႈမႆႉလူမ်ႉၽတ်ႉသုမ်ႉပႂ်ႉၵိၼ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီပၢင်ႁူႈတၢႆထင်တီႈ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 14/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၼၼ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇ လူမ်းပတ်ႉႁႅင်း တူၼ်ႈမႆႉ လူမ်ႉတဵင်သုမ်ႉပႂ်ႉၵိၼ်းပလိၵ်ႈ(အနီးစခန်း) တီႈႁိမ်းပွၵ်ႉလူင် 17  ၸႄႈဝဵင်းပၢင်ႁူႈ ၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆထင်တီႈ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း တုသိတႃႇဝဵင်းပၢင်ႁူႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၵႃးပဵၼ်ၽေးၵိုင့်ၵၢင့် တီႈပၢင်ႇဢူႈလူင် ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 6 ၵေႃႉ

ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်ႁူႈ (ပၢင်ႇဢူႈလူင်) ပဵၼ်ၽေးၵိုင့်ၵၢင့်သေ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 6 ၵေႃ့။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 11/1/2023 ဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၶိုင်ႈ ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ တီႈပၢင်ႁူႈ (ပၢင်ႇဢူႈလူင်) ပရိၵ်ႈၶၢတ်ႇ  ပဵၼ်ၽေးၵိုင့်ၵၢင့် ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 6 ၵေႃ့။ ၽူႈတူင့်ၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်ႁူႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၶဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းဢေႃႈၼၼ့်။ၵႃးၶဝ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img