Saturday, July 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉယႂ်ႇတီႈပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ လွႆၶေႃ တေၶၢႆႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း

တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၶေႃ (လွႆၵေႃႇ) ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင်ပေႃႈမႄႈသင်ၶၸဝ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းဝႃႈ  ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉယႂ်ႇ ပေႃးတေဢမ်ႇ လုတ်ႈႁၢမ်းၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်းၼၼ်ႉ တေႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶပ်ႉၶိုင်သေ ၶၢႆႉမႃးယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈဝေႇလုဝုၼ်ႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 11/1/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 6 မူင်း ထိုင် 9 မူင်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ...

တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၶေႃ(လွႆၵေႃႇ) တေသူင်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်း

တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၶေႃ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် တေသူင်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း သင်ၶၸဝ်ႈ မိူဝ်းယူႇၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈၽႂ်မိူင်းမၼ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၽွင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်း  ။   ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 12-13/1/2022 ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ (လွႆ ၶေႃ) ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် တေဢဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း သင်ၶၸဝ်ႈသူင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်းလႄႈ ႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၽူႈတူၺ်းလူ...

တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈလူင် ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၶေႃ သင်ၶၸဝ်ႈ တိတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉထႅင်ႈ 20 ပၢႆ

တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈလူင် ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ မိူင်းယၢင်းလႅင် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် သင်ၶၸဝ်ႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉထႅင်ႈ 20 ပၢႆ။ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈလူင် ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၶေႃ/ လွႆၵေႃႇ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် သင်ၶ ၸဝ်ႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ 21 တူၼ် ၼႆယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၶူးဢႃႇတိတ်ႉၸ ၶူးသွၼ်ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၶေႃ...

သင်ႇၶႃႇတႆး ၵႂႃႇႁဵတ်းလိၵ်ႈ ဝဵင်းလွႆၶေႃ (ၵယႃး) ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ19 ႁိမ်း 100 တူၼ်

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ (ၵျွင်းတႆး) ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၶေႃ(လွႆၵေႃႇ) မိူင်းယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇ ထတ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သင်ၶလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸိူဝ်းၵႂႃႇယူႇၼၼ်ႈသေ ႁဵတ်းလိၵ်ႈ  ၸပ်း တၢင်းပဵၼ် ႁိမ်းပၢၵ်ႇတူၼ်  ။ ဝၼ်းတီႈ 23-24/8/2021 ၼႆႉ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈလူင်သင်ၶၸဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၶေႃ ၸႄႈမိူင်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img