Saturday, June 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လဵၼ်ႈႁႅင်း

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇပေႃးဝႆႉၼၵ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၾၢႆႇယူႇလီၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၽႄႈၶိုၼ်း

ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လူတ်းယွမ်းလူင်းမႃးၽွင်ႈ၊ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မႂ်ႇဢမ်ႇပေႃးမီးၶိုၼ်ႈမႃးၼမ် ၊ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး လိုၼ်ႈတၢင်းပဵၼ် ယူႇမဝ်ၵိၼ်မၢင်မႃး လႄႈ ၾၢႆႇယူႇလီ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၽႄႈၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်း။ ၵၢင်လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇပေႃးၼမ်၊ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21/1/2021 ၼႆႉ မီး...

Latest news

- Advertisement -spot_img