Tuesday, June 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင်

ႁူဝ်သိူဝ် ဢမ်ႇၶွၼ်ႈႁႅင်းယႂ်ႇလူင် တႅပ်းတတ်းဢဝ်လၢႆးၵႅတ်ႇၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉႁႃသဵင်

ၸမ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 မႃးယဝ်ႉ ထႅင်ႈသွင်ဝၼ်းၵူၺ်းသေတႃႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လၢႆၸႄႈဝဵင်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈ ပၢင်လူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ၼႄဢဵၼ်ႁႅင်း၊ မၢင်ဝဵင်းၸႂ်ႉႁႅင်းပၢႆးမွၼ်း ယိပ်းပၢႆႉဢွၼ်ႇသေ လူင်းသူၼ်းတုမ် တူင်ႉတၵ်ႉပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း။ ဝၼ်းတီႈ 05/11/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇလူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ၼႄဢဵၼ်ႁႅင်း ယႂ်ႇလူင်။ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (SNLD) ႁိုဝ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်...

ႁူဝ်သိူဝ်ႁႃသဵင် တီႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ထုၵ်ႇႁႄႉႁၢမ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈလိူဝ် 15 ၵေႃႉ

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် တီႈမိူင်းယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈဝဵင်း ႁႄႉႁၢမ်ႈ ၼိုင်ႈတီႈလႂ် ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် ဢမ်ႇလႆႈလိူဝ် 15 ၵေႃႉ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/09/2020 ၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ပဵၼ်ၶၢဝ်းၽွင်း တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ယူႇတီႈ...

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း တေႃႇသူႈ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ တႄႇလူင်းႁႃသဵင်

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူင်းတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တေႃႇသူႈ တၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ  တႄႇလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ သူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ဝၼ်းႁႅၵ်ႈ၊ လႆႈသႂ်ႇၽႃႈပိၵ်ႉပၢၵ်ႇ၊ လႆႈယူႇႁၢင်ႇၵၼ်၊ ၵူၼ်းဢမ်ႇလိူဝ် 50 ၸိူဝ်းၼႆႉသေ လူင်းႁႃသဵင်။ မိူဝ်ႈၼႆႉ 15/09/2020 တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး (SNDP) ႁိုဝ် ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ...

ပႃႇတီႇ တဢၢင်း TNP တႅမ်ႈလိၵ်ႈၸူး RCSS တႃႇႁႃသဵင်ၼႂ်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ပႃႇတီႇတဢၢင်း TNP တႅမ်ႈလိၵ်ႈသူင်ႇထိုင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပွင်ႇလႅင်းၸႅင်ႈၸူး လွင်ႈတေလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁႃသဵင် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ လွႆလႅမ် လၢင်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈလွတ်ႈလႅဝ်း သေ မီးလွင်ႈလူင်ႉလႅင်းပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်။ တႄႇဝၼ်းတီႈ 8/9/2020 ၼႆႉမႃး ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ် ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းတၢင်းလၢႆ တႄႇၵၢၼ်ႁႃသဵင်လိူၵ်ႈတင်ႈ၊ ၵွပ်ႈၼၼ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img