Sunday, May 19, 2024

ပႃႇတီႇ တဢၢင်း TNP တႅမ်ႈလိၵ်ႈၸူး RCSS တႃႇႁႃသဵင်ၼႂ်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

Must read

ပႃႇတီႇတဢၢင်း TNP တႅမ်ႈလိၵ်ႈသူင်ႇထိုင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပွင်ႇလႅင်းၸႅင်ႈၸူး လွင်ႈတေလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁႃသဵင် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ လွႆလႅမ် လၢင်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈလွတ်ႈလႅဝ်း သေ မီးလွင်ႈလူင်ႉလႅင်းပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်။

တႄႇဝၼ်းတီႈ 8/9/2020 ၼႆႉမႃး ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ် ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းတၢင်းလၢႆ တႄႇၵၢၼ်ႁႃသဵင်လိူၵ်ႈတင်ႈ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်တေလႆႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁႃသဵင်ၶိုတ်းတၼ်း ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7/9/2020 ပူၼ်ႉမႃး ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNP လႆႈတႅမ်ႈ လိၵ်ႈ သူင်ႇၸူး ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
ပႃႇတီႇပလွင်ႈ
Photo:by Irrawaddy ပႃႇတီႇတဢၢင်း (ပလွင်ႈ) TNP

မၢႆးၼုမ်းႁၢၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇတဢၢင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈဝႃ – “ တွၼ်ႈတႃႇၶၢဝ်းတၢင်းႁဝ်းၶႃႈ တေႁႃသဵင် သူၼ်းတုမ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 7 ႁဝ်းၶႃႈ ႁဵတ်းလိၵ်ႈသူင်ႇၸူးတီႈၶွမ်ႊ မသျိၼ်ႊ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ဝႆႉယူႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ သူင်ႇၸူးတီႈၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်၊ ယဝ်ႉ ၵေႃႈ တီႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် RCSS တီႈတူၼ်ႈတီးၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈသူင်ႇၸူးယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 7 ၵေႃႈ လႆႈႁဵတ်းလိၵ်ႈသေ သူင်ႇၸူးၼႃႈတီႈမၢႆ 9 တီႈမိူင်းၵိုင်ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဝႆႉယဝ်ႉ”-  ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/9/2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ  ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ် လိူၵ်ႈတင်ႈ 6 ၶေႃႈ – ၶေႃႈတီႈ 5 ၼၼ်ႉ တႅမ်ႈပႃးဝႆႉဝႃႈ ပႃႇတီႇလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႇ သင်တေလူင်းႁႃသဵင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ RCSS ၼႆၸိုင် ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ တေၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီငၢမ်း ၼၼ်ႉ တေလႆႈ ၵပ်းသိုပ်ႇပွင်ႇလႅင်း တီႈ လုမ်းၵပ်းသၢၼ် RCSS ဢမ်ႇၼၼ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ – ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢၼ်ပဵၼ်ပႃႇတီႇႁူဝ် သိူဝ် တႄႉ တိုၵ်ႉၵပ်းသိုပ်ႇမႃးတၢင်းၾူၼ်ႊသေ ထၢမ်လွင်ႈလၢႆးတေလႆႈ ၵပ်းသိုပ်ႇ တီႈလႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉမီးယူႇ။ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇတႄႉႁဝ်းၶႃႈပႆႇလႆႈငိၼ်း။ ဢၼ်မႃးပွင်ႇဝႆႉပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်တႄႉ တိုၵ်ႉမီး 2 ပႃႇတီႇ၊ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း တင်းပႃႇတီႇ ပလွင်ႈ TNP ၊ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းတႄႉ တၢင်း လၢင်းၶိူဝ်း တင်းမိူင်းပၼ်ႇ။ ပႃႇတီႇပလွင်ႈတႄႉသူင်ႇလိၵ်ႈမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7 တီႈၼႂ်းၼႃႈတီႈမိူင်းၵိုင် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ဢေႃးၵတ်သ် ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇတဢၢင်း TNP တႅမ်ႈလိၵ်ႈထိုင် ၶွမ်ႊမသျိၼ်ပၢင်လိုၵ်ႈတင်ႈ၊ ၸီႉၸမ်ႈဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ႁၢမ်ႈႁႄႉ ယႃႇႁႂ်ႈၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်။ 

ပႃႇတီႇ တဢၢင်း TNP ၼႆႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း 4 တီႈ ၼင်ႈ၊ သၽႃး ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼိုင်ႈတီႈၼင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း၊ လွႆလႅမ်၊ တႃႇသၢမ်တီႈၼင်ႈတႄႉ သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း 1 တီႈ ၼင်ႈ တင်း သၽႃး ၸႄႈမိူင်း 2 တီႈၼင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း