Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵုမ်းၵမ်ၶူဝ်းဝိတ်ႉထႅင်ႈ ထိုင်ၵၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းထႅင်ႈ တေႃႇထိုင်ၵၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ၊ တႃႇၵုမ်းၵမ်တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 တေဢမ်ႇၽႄႈလၢမ်းၼမ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 28/5/2020 ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းၶွမ်ႊမတီႊၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တႃႇၵုမ်းၵမ်ႁႄႉၵင်ႈလႄႈ ယူတ်းယႃ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႇတေၵုမ်းၵမ်ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃး...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁၢမ်ႈၸတ်းပွႆး သွၼ်းၼမ်ႉ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလၢမ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈပႃးၸဵမ် ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ(သၢင်းၵျၢၼ်ႇ) တေႃႇထိုင် လိူၼ်ၼႃႈ သဵင်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13/3/2020 ယူႇတီႈလုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ႁၢမ်ႈၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလၢမ်း ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊၵၼ် ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ “ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13/3/2020 တေႃႇထိုင်...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း တူဝ်လိၵ်ႈယူႊၼီႊၶူတ်ႉ (Unicode) ၼႂ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႇသၢၼ်

ဝၼ်းတီႈ 1/10/2019 ၼႆႉမႃး ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းတူဝ် လိၵ်ႈယူႊၼီႊၶူတ်ႉ ဢၼ်မီးလၵ်းၸဵင်ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႂ်းၾူၼ်း၊ ၶွမ်ႊၽိဝ်ႊတိူဝ်ႊ လႄႈ ၵၢၼ်သိုဝ်ႇသၢၼ်။ ၸၢႆးတွင်ႉၾႃႉ ၽူႈၶူင်သၢင်ႈ Application လႄႈ ၾၢႆႇ IT လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ဢၼ်ပိူၼ်ႈႁႂ်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၼႆႉ ပဵၼ် ဢၼ် လီၶႃႈ။...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတေၸွႆႈလွင်ႈ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 2 ၵေႃႉၺႃးတၢမ်ႇတၢႆ တီႈမိူင်းထႆး

လုမ်းၽွင်းတၢင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶိုင်ပွင်တႃႇတၢင်ႇလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆးၸွႆႈထႅမ်တူၺ်းလူမဵတ်ႉတႃႇပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 2 ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇတၢႆ ဝႆႉၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပူၼ်ႉလွတ်ႈတၢင်းၽိတ်း ဝႃႈၼႆ။ ယူႇတီႈတူဝ်ၽွင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇ ဢူးတဵင်းသူၺ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ -ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈတေတႅမ်ႈလိၵ်ႈထိုင် ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆး။ လွင်ႈၼႆႉ ၽွင်းတၢင်လူင်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ ၶတ်းၸႂ်ၸတ်းလွင်ႈၼႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။ ဢူးဢွင်ႇမဵဝ်းတၢၼ်ႉ ၽူႈပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ် ၾၢႆႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီး ၼႂ်းဢမုၶၻီး...

Latest news

- Advertisement -spot_img