Thursday, July 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်

ပီ 2021 ၼႆႉသင်ႇၶတႆးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းမႆႇ တေႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးမီး 10 ၸဝ်ႈ

လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸိူဝ်းႁဵၼ်းယဝ်ႉ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူႊလႃႊလူင်ႊၵွၼ်ႊ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ တေၶဝ်ႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး B.A, M.A လႄႈ Ph.D တင်းမူတ်းမီး 10 တူၼ်/ ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/12/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸဵမ်သင်ႇၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်း ၶဝ်ႈၽိုၵ်းႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး (Rehearsal) တီႈၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃၸူႊလႃႊလူင်ႊၵွၼ်ႊ...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး 2 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇဢဝ်လိူင်ႈလူၺ်ႈမတ်ႉတႃ 505 (က)

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  မၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ ၵေႃၽွမ်ႉႁူမ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ် ယိူင်းဢၢၼ်းၵဝ်းယႃႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း သုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်ၵဝ်း ႁဵတ်း CDM သၢၼ်ၶတ်း ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ ၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ မတ်ႉတႃ 505 (က) ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃးၼႂ်း TV သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၵူၼ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img