Wednesday, June 19, 2024

ပီ 2021 ၼႆႉသင်ႇၶတႆးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းမႆႇ တေႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးမီး 10 ၸဝ်ႈ

Must read

လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸိူဝ်းႁဵၼ်းယဝ်ႉ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူႊလႃႊလူင်ႊၵွၼ်ႊ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ တေၶဝ်ႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး B.A, M.A လႄႈ Ph.D တင်းမူတ်းမီး 10 တူၼ်/ ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

Image: ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူႊလႃႊလူင်ႊၵွၼ်ႊ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ/ ဝၼ်းၽိုၵ်းႁပ်ႉ ၸုမ်ႈၶူး Rehearsal တီႈဝတ်ႉသူၼ်ၻွၵ်ႊ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ 6/12/2021

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/12/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸဵမ်သင်ႇၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်း ၶဝ်ႈၽိုၵ်းႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး (Rehearsal) တီႈၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃၸူႊလႃႊလူင်ႊၵွၼ်ႊ ဝတ်ႉသူၼ်ၻွၵ်ႊ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈတႆး ၸိူဝ်းႁဵၼ်းယဝ်ႉ ၸၼ်ႉ B.A, M.A လႄႈ Ph.D ၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 10 တူၼ်/ ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူး လၢဝ်လႅင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃၸူႊလႃႊလူင်ႊၵွၼ်ႊ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပီၼႆႉ သင်ႇၶ ၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၶဝ်ႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး တင်းမူတ်း တေမီး 10 တူၼ်/ ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈ 4 တူၼ်လႄႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်း 6 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၽိုၵ်းႁပ်ႉ (Rehearsal) တီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူႊလႃႊလူင်ႊၵွၼ်ႊ ဝတ်ႉသူၼ်ၻွၵ်ႇၼႆႉ”-  ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းတေႁပ်ႉၸုမ်ႈ 10 တူၼ်/ ၵေႃႉၼႆႉ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ၸၼ်ႉ B.A  မီး 8 တူၼ်/ ၵေႃႉ၊ ၸၼ်ႉ M.A သမ်ႉ 1 တူၼ်လႄႈ ၸၼ်ႉ Ph.D သမ်ႉ 1 တူၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

Image: ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူႊလႃႊလူင်ႊၵွၼ်ႊ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ/ ဝၼ်းၽိုၵ်းႁပ်ႉ ၸုမ်ႈၶူး Rehearsal တီႈဝတ်ႉသူၼ်ၻွၵ်ႊ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ 6/12/2021

“ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢပ်ႈပၢၼ်ႁဵၼ်းႁူႉလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈ သင်ဢမ်ႇ ႁဵၼ်းႁူႉမေႃ လိၵ်ႈလၢႆးၼႆ လွင်ႈၶဝ်ႈၵႄႈ ဢွၵ်ႇၵၢင်ၵူၼ်းတင်းၼမ်ၵေႃႈ တေယၢပ်ႇ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈ သင်ၶၸဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ၵူႈၵေႃႉၵူႈတူၼ် ႁႂ်ႈၶတ်းၸႂ် ၶဝ်ႈသွၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးၵၼ်ၼမ်ၼမ်”- ၸဝ်ႈၶူး လၢဝ်လႅင်း တိုၵ်းသူၼ်းလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆထႅင်ႈ။

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 11-12/12/2021 ၼႆႉ ယူႇတီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူႊလႃႊလူင်ႊၵွၼ်ႊ ဝင်ႊၼွႆႉ ဢယုတ်ႉထယႃး ၸိုင်ႈထႆး တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ယႂ်ႇလူင် ၸိူဝ်းႁဵၼ်းယဝ်ႉ ၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃၸူႊလႃႊ လူင်ႊၵွၼ်ႊ ၼႂ်းမိူင်းထႆးတင်းမူတ်း တေလႆႈၵႂႃႇႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ၵၼ် တီႈၼၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပီ 2021 ၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်း တိုၵ်ႉႁဵၼ်းဝႆႉ ၸၼ်ႉ B.A, M.A လႄႈ Ph.D ၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူႊလႃႊလူင်ႊ ၵွၼ်ႊ တီႈဝတ်ႉသူၼ်ၻွၵ်ႊ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၼၼ်ႉ မီး 30 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း