Thursday, July 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ

လုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ ဢမ်ႇသိုပ်ႇႁဵတ်း ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ

လုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းၵွၵ်ႇ(ၵုင်းထဵပ်ႈ) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ တေဢမ်ႇသိုပ်ႇႁဵတ်းပၼ် ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း (Passport) ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းမီးဝႆႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 24/05/2024 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ လုမ်းၽွင်းတၢင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - တႄႇ ဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 27 လိူၼ်မေႊၼႆ့ၵႂႃႇ တေဢမ်ႇသိုပ်ႇႁဵတ်းပၼ် ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း...

လုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈမိူင်းထႆး တေၶိုၼ်ႈၵႃႈႁဵတ်းၽၢတ်ႉသပွတ်ႇထႅင်ႈ

လုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ တေၶိုၼ်ႈၵႃႈႁဵတ်းၽၢတ်ႉသပွတ်ႇ (Passport) လုၵ်ႉတီႈ 800 ဝၢတ်ႇ သေ တေးၶိုၼ်ႈထိုင် 1,250 ဝၢတ်ႇ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/3/2023 ၼႆႉၵႂႃႇ ယူႇတီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ ဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈလႄႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၼႂ်းၸိုင်းထႆးၼၼ်ႉ တေၶိုၼ်ႈၵႃႈႁဵတ်းၽၢတ်ႉသပွတ်ႇ ၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁဵတ်းမႂ်ႇတေႃႇဢႃယု ၽၢတ်ႉသပွတ်ႇ တေလုၵ်ႉတီႈ...

လုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ပိုတ်ႇႁပ်ႉႁႅင်း ၵၢၼ် တေႃႇဢႃယုၽၢတ်ႉသပွတ်ႇ

လုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၵိုတ်းလိုဝ်ႈလွင်ႈတေႃႇဢႃယုၽၢတ်ႉသပွတ်ႇ(ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း) ႁႅင်းၵၢၼ် မႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝူင်ႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေပိုတ်ႇႁပ်ႉၶဝ်ႈယိုၼ်ႈတေႃႇဢႃယုၽၢတ်ႉသပွတ်ႇၶိုၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 18/1/2023 လုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိုတ်ႇႁပ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ယွၼ်းဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်းလႄႈ တေႃႇဢႃယုၽၢတ်ႉသပွတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈၶိုၼ်ႈယဝ်ႉ တီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတီႈၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၼႄၵၢင်ၸႂ်ထႅင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 2

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 100 ယိပ်းပၢႆႉၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းတီႈၼႃႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးဝႆႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇတီႈလုမ်းၽွင်း တၢင်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇလႄႈ လွင်ႈပလိၵ်ႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁွတ်ႈမိူင်းထႆး သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်း ဢႃႇၼႃႇ

ၽူႈၵမ်ႉထႅမ်ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တီႈၼႃႈလုမ်းၽွင်း တၢင်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆး ။ ဝၼ်းတီႈ 2/2/2021 ယၢမ်းဝၢႆး 4 မူင်းၶိုင်ႈ မိူင်းထႆး ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းႁွတ်ႈၽႅဝ် ၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆး  ၼႄၵၢင်ၸႂ်တီႈ ၼႃႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆး ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 50 ၵေႃႉသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img