Saturday, December 2, 2023

လုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ပိုတ်ႇႁပ်ႉႁႅင်း ၵၢၼ် တေႃႇဢႃယုၽၢတ်ႉသပွတ်ႇ

Must read

လုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၵိုတ်းလိုဝ်ႈလွင်ႈတေႃႇဢႃယုၽၢတ်ႉသပွတ်ႇ(ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း) ႁႅင်းၵၢၼ် မႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝူင်ႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေပိုတ်ႇႁပ်ႉၶဝ်ႈယိုၼ်ႈတေႃႇဢႃယုၽၢတ်ႉသပွတ်ႇၶိုၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 18/1/2023 လုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိုတ်ႇႁပ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ယွၼ်းဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်းလႄႈ တေႃႇဢႃယုၽၢတ်ႉသပွတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈၶိုၼ်ႈယဝ်ႉ တီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ တႄႇဢဝ် ၶၢဝ်းယၢမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လုမ်း ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း – 5 မူင်း ႁူဝ်ၶမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ထွင်းၶမ်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် မုလ်ၼိထိမႅပ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လုမ်းၽွင်းတၢင်ၶဝ် တႄႇပိုတ်ႇၶိုၼ်း မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 18 ၼႆႉမႃးယဝ်ႉ။ ဝႂ်ၶိဝ်း/ ဝႂ်ၼတ်ႉ တႃႇတေႃႇဢႃယုၽၢတ်ႉသပွတ်ႇၼႆႉ ၶဝ်ၸႅၵ်ႇပၼ်ယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းတီႈမီးဝႂ်ၼတ်ႉ ၵႂႃႇ ထႆႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶဝ်ႈၵႂႃႇထႆႇလႆႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ- တႃႇၵူၼ်းၸိူဝ်း လႆႈဝႆႉ ဝႂ်ၶိဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇ ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ဝၼ်းၼၢတ်ႉမၢႆ ယႃႇပေႁႂ်ႈမီးလွင်ႈလုတ်ႈႁၢမ်း ဝႃႈဝႆႉၼင်ႇၼႆထႅင်ႈ။ သင်ဝႃႈ ၽူႈလႂ်ၽႂ် မီး လွင်ႈယၢပ်ႇလွင်ႈၵၢၼ်တႅမ်ႈ ထႅမ်ၾွမ်ႊၸိူဝ်းၼႆႉ ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တီႈလုမ်းၽွင်းတၢင် ၸွႆႈထႅမ်ၽွမ်ႊ ပၼ်လႆႈ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ သင်ၶၸဝ်ႈ၊ ၵူၼ်းထဝ်ႈ၊ ၵူၼ်းဢမ်ႇယူႇလီ၊ ၵူၼ်းပႃးတွင်ႉလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၾၢႆႇတင်းလုမ်း ၽွင်းတၢင် တေပိုတ်ႇဝႆႉပၼ် တိုဝ်ႉတၢင်း ႁပ်ႉႁဵတ်းပၼ်ဢွၼ်တၢင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၼ်လႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ၵၢၼ်တေႃႇဢႃယုၽၢတ်ႉသပွတ်ႇၵႂႃႇ တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 5/1/2023 ၼၼ်ႉမႃးတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 18/1/2023 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝူင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈပိူင်ၵၢၼ်ႁဵတ်း (System) ၶဝ် ဝႃႈၼႆ။

ႁႅင်းၵၢၼ် ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၶဝ် ပိၵ်ႉလုမ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ဝႃႈ တေမူၼ်ႉမႄးပိူင်ၵၢၼ်ႁဵတ်း (System) တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝူင်ႈၼႆဝႃႇ။ လွင်ႈၶဝ်ပိၵ်ႉၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ် ၵူဝ်ၺႃးတၢမ်ႇမႂ်ငိုၼ်း ယွၼ်ႉဢႃယု ၽၢတ်ႉပွတ်ႇႁဝ်းမူတ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ႁဝ်း လွင်ႈတေႃႇဝႂ်ၶပ်ႉၶီႇ ႁဵတ်းဝႂ်ၶပ်ႉၶီႇ၊ တႃႇၵႂႃႇပိုတ်ႇယေးငိုၼ်း၊ ဢူၼ်း ရူတ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပေႃးဢႃယုၽၢတ်ႉပွတ်ႇမူတ်းဝႆႉၼႆ ႁဵတ်းသင်ၵေႃႈပႆႇလႆႈ ပဵၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉၼႆဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ႁႅင်းၵၢၼ် ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ဝႆႉ လွင်ႈတေႃႇဢႃယုၽၢတ်ႉသပွတ်ႇၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ လႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းပႂ်ႉႁိုင် လႄႈ မၢင်ၸိူဝ်း ဝီႊသႃႊမူတ်းယဝ်ႉ ပႆႇလႆႈတေႃႇ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပႆႇလႆႈပပ်ႉၽၢတ်ႉသပွတ်ႇ ၶမ်ဝႆႉတီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။

“လုမ်းၽွင်းတၢင်ၼႆႉ ၶဝ်ပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းယၢဝ်း ၶိဝ်းမၼ်းၵႆၼႃႇ ၵမ်းတွၼ်ႈၼိုင်ႈၼႆႉ တေလႆႈၶဝ်ႈထႅဝ်ၵႂႃႇဢဝ်ဝႂ်ၶိဝ်း ။ဢွၼ် တၢင်း လႆႈပႂ်ႉႁိုင် မွၵ်ႈ 2 လိူၼ် ၸင်ႇတေလႆႈၵႂႃႇထႆႇ။ တေႃႇဢႃယုၽၢတ်ႉသပွတ်ႇ ပေႃးယဝ်ႉ တေလႆႈပႂ်ႉဢဝ်ပပ်ႉၽၢတ်ႉသပွတ်ႇ ႁိုင် ထႅင်ႈ 2 လိူၼ် ။ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဢေႃႈ ပေႃးဢႃယုၽၢတ်ႉသပွတ်ႇႁဝ်းၶႃႈမူတ်းၸိုင် တေၵႂႃႇတေႃႇဝႂ်ၶပ်ႉၶီႇရူတ်ႉ၊ ပိုတ်ႇယေးငိုၼ်း၊ ဢူၼ်းရူတ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းသင်ၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူဝ်ၾၢႆႇတေႃးမေႃးထႆး (လဝၵ) ၶဝ် မႂ်ငိုၼ်းထႅင်ႈ ပေႃးဝီႊသႃႊ ႁဝ်း ၶႃႈမူတ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ”- ႁႅင်းၵၢၼ် ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝူင်ႈၼႆႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ထတ်းသၢင်ဝႃႈ မၼ်း ပဵၼ်ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း ယွၼ်ႉၵူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပၢႆႈဢွၵ်ႇမိူင်းၼမ်လႄႈ ၵွပ်ႈၼႆ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃး ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ယူႇဝႆႉတီႈတၢင်းမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈ တင်းၼမ်လၢႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း