Friday, March 31, 2023

ပၢင်ပွႆးၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈၾိင်ႈငႄႈ/ ထုင်းတႆး ပွၵ်ႈႁႅၵ်ႈ တေၸတ်းၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းထႆး

Must read

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး တေႁူမ်ႈၵၼ် တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းတႆး ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ၼႂ်း မိူင်းထႆး ၼင်ႇႁိုဝ် ၾိင်ႈထုင်းတႆး ပေႃးတေဢမ်ႇမွတ်ႈဝၢႆးႁၢႆလႄႈ သိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄႈထိုင် လုၵ်ႈလၢၼ်တႆး ႁႂ်ႈႁဵၼ်းႁူႉ ႁၵ်ႉသႃၵႂႃႇ။

ပၢႆႉပွႆးၾၢင်ႁၢင်ႈၾိင်ႈထုင်း
Photo by – ၸၢႆးၼုမ်ႇတႆး/ ပၢင်ပွႆးၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းတႆး

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 4-5/3/2023 ၸိုင် ယူႇတီႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ လၢႆမူႇၸုမ်း တေႁူမ်ႈ ၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းတႆး ႁူမ်ႈလူၺ်း လၢႆးတႆးႁူႉၵႅမ်တူဝ် ၵူဝ်လႆႈႁၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ တီႈဝတ်ႉသၼ် မၢၵ်ႇၵဵင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆသၵဵတ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တေမီးၸၢဝ်းတႆး၊ ႁႅင်းၵၢၼ်လႄႈ ၸၢဝ်းထႆး/ ယူၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးၼုမ်ႇတႆး ၽူႈၸတ်းပၢင်ပွႆးၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းတႆး တီႈဝတ်ႉသၼ်မၢၵ်ႇၵဵင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယိူင်းဢၢၼ်းၸတ်းပၢင်ပွႆးၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း ၸိူဝ်းလႆႈၽၢတ်ႇဝၢၼ်ႈၽၢတ်ႇမိူင်းႁဝ်းမႃးၼၼ်ႉသေ လႆႈမႃးသွၼ်ႈယူႇ ၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် လုၵ်ႈလၢၼ်တႆးႁဝ်း ဢၼ်မီးယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆႉ ပေႃးတေႁူႉၸတ်းၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းႁဝ်းၶိုၼ်း ႁႂ်ႈလုၵ်ႈလၢၼ်တႆးႁဝ်း သိုပ်ႇႁဵၼ်းႁူႉဝႃႈ ႁဝ်းမီးၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းတႆးယူႇလႄႈ ႁႂ်ႈသိုပ်ႇႁၵ်ႉသႃထိင်းသိမ်းၵႂႃႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢၼ်ႁဝ်း ၸတ်းႁဵတ်းၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇသိူၵ်ႈပိုၼ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈၸႂ်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းတင်းၼမ် လႆႈႁူႉၸတ်းၼမ်မႃးထႅင်ႈ ဝတ်ႉသၼ်မၢၵ်ႇၵဵင်ၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ဢွင်ႈတီႈဝတ်ႉ ၼၼ်ႉ ပေႃး ထိုင် ၶၢဝ်းၼႂ်းဝႃႇသၢမ်လိူၼ်မႃးၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉတႆး ဢွၼ်ၵၼ်မႃးၵမ်သိလ်ၼွၼ်းၵျွင်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးၼမ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ သင်ၶတႆး မႃးပိုင်ႈႁူမ်ႈပိုင်ႈၽူၺ်းယူႇသဝ်း တႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈၸႂ်ႈလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် မီးသင်ၶတႆး ပိုင်ႈယူႇ သဝ်းဝႆႉ မွၵ်ႈ 30 တူၼ်။

ပၢင်ပွႆးၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းတႆး ပွၵ်ႈၵမ်ႈႁႅၵ်ႈ တီႈဝတ်ႉသၼ်မၢၵ်ႇၵဵင်ၼႆႉ တေမီးၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းတၢင်းၵႃႈယိူင်း၊ ၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းပၢၼ်မႂ်ႇ၊ ၸုမ်းလၢႆးတႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႄတၢင်းႁူႉတၢင်းမေႃ။ ယဝ်ႉ ၵေႃႈ ၸုမ်းတူင်ႉ ၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး တၢင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈထႅမ်ႁႅင်း လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ပွႆးၼၼ်ႉ တေမီး ၸဝ်ႈၵၼ်းၸဵတ်းလႄႈ ၸၢႆးသႅင်ယ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပိုတ်ႇ ပၢင်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေၼႄပႃး တၢင်းၵႃႈယိူင်း ၵႃႈၼူၵ်း/ တူဝ်း၊ လၢႆးမိုဝ်း၊ လၢႆးၶွၼ်ႉ၊ လၢႆးလႅဝ်း၊ လွင်ႈၼုင်ႈဝႂ် ပၢႆးမွၼ်းၽဵင်းၵႂၢမ်း တႆးလႄႈ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၶွင်ၵိၼ်တႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း