Tuesday, May 21, 2024

သင်ၶ – တၵ်ႉၵႃႇ တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဢႃးၼူၼ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ

Must read

သင်ၶ – တၵ်ႉၵႃႇ တေႁူမ်ႈၵၼ်ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၶူးဝႃးဢႃးၼူၼ်း ဝတ်ႉထႃႉၵရၻၢတ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ပၼ်ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ လႄႈမွၵ်ႇထိုင်တၵ်ႉၵႃႇ တီႈၸမ်ၵႆ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼ ႁူမ်ႇလူႇ တၢၼ်း။

ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဢႃး ၼူၼ်း ဢႃးထိတ်ႉထထမ်းမူဝ်း လူႉလွၼ်ႇၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းလႆႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆ ၶၢပ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈဢၼ်ဝႆႉပၼ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးတီႈၸမ်/ၵႆ မႃးလူႇတၢၼ်းဝႆႈသႃ တီႈဝတ်ႉထႃႉၵရၻၢတ်ႇ ဢိူင်ႇၽႃးႁၢမ်ႉ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ သင်ၶ – တၵ်ႉၵႃႇ တေႁူမ်ႈၵၼ် လုမ်းလႃးသၢင်းၵဵဝ်ႇပၼ်ၼႂ်း ဝၼ်းတီႈ 29/1/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးၼုမ်ႇတႆး ၸုမ်းလၢႆးတႆး ႁူႉၵႅမ်တူဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဝၼ်းတီႈ 24 ၼႆႉ တေပူင်ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဢႃး ၼူၼ်း တီႈဝိႁၢရ်လူင်းမႃးဝႆႉတီႈ ႁေႃပရသၢတ်ႇ (ဢၼ်ႁဵတ်းဝႆႉ ၼူၵ်းႁၢင်းသၢတ်ႇ) တီႈၼႂ်းဝၢင်းဝတ်ႉၼၼ်ႉၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တႄႇ ဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 25-29 သမ်ႉ မွၵ်ႇထိုင်တၵ်ႉၵႃႇသတ်းထႃး ပီႈၼွင်ႉထႆး – တႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဝႆႈသႃ ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်းၶူးဝႃးႁဝ်းၶႃႈ။ လႆႈ ငိၼ်းဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉတၢင်းမိူင်းတႆးၵေႃႈ တေၶဝ်ႈမႃးပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်ၼမ်ၼႆၶႃႈဢေႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈ လူဝ်ႇပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆး ပိူၼ်ႈပိုတ်ႇ ၶူဝ်ၼႆႉထႅင်ႈၵမ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၶူးဝႃးဢႃးၼူၼ်း ဢႃယု 66 ပီ ဝႃႇၸဝ်ႈလႆႈ 44 ဝႃႇသႃ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉထႃႉၵရၻၢတ်ႇ (ဝတ်ႉတႃႈၸေႈ) ဝဵင်း ၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး လူႉလွၼ်ႇၶဝ်ႈပူၺ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်တႂ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/12/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း။

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၶူးဝႃးဢႃးၼူၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉသၢႆတႆး ၶိူဝ်းၵဵင်းတုင်။ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၽူႈၼင်ႈဝတ်ႉထႃႉၵရၻၢတ်ႇမႃးၶၢဝ်းႁိုင်။ ပဵၼ် တီႈဢၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ လႆႈၸႂ်ယႂ်ႇပိုင်ႈဢိင် ၼႂ်းၵၢၼ်ၵိၼ်လူႇ လူႉတၢႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း