Wednesday, June 19, 2024

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၵေႃႉၺႃးတႅင်းၼၼ်ႉ တိူဝ်ႉထိုင်သႆႈ မၢတ်ႇ ၸဵပ်းႁႅင်း

Must read

ၼၢင်းၵျႃႇယူင်ႇ ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၵေႃႉထုၵ်ႇၼွင်ႉၶူၺ် ဢဝ်မိတ်ႈတႅင်းသႂ်ႇ တီႈပုမ်မၼ်းၼၢင်းသေ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ  ႁူင်းယႃပႃႇငႄႉ (ၼၶွၼ်းၽိင်း) ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈယူတ်းယႃသဵင်ႈငိုၼ်းၵႂႃႇ မွၵ်ႈ 50,000 ဝၢတ်ႇယဝ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 5-6 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ။

ၸၢႆးဢုင်း-ဢႃယု-44-ပီ
Photo by – ၸၢႆးတႆးထိူၼ်ႇ/ ၸၢႆးဢုင်း ဢႃယု 44 ပီ ၵေႃႉဢဝ်မိတ်ႈတႅင်း ၼၢင်းၵျႃႇယူင်ႇ

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ၼၢင်းၵျႃႇယူင်ႇ ဢႃယု 30 ပၢႆ ထုၵ်ႇၸၢႆးဢုင်း တႅင်းသႂ်ႇတီႈပုမ် မၼ်းၼၢင်း ၾၢႆႇၶႂႃႁွႆးၼိုင်ႈ၊ တီႈၼႂ်းႁွင်ႈၼွၼ်း တီႈႁွင်ႈသဝ်း မူႇဝၢၼ်ႈပုင်း ဝဵင်းႁၢင်ၻူင်း ၸႄႈ တွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း တိူဝ်ႉထိုင်သႆႈ ဝႃႈၼႆ။   

- Subscription -

ၼၢင်းၵဵင်ၶမ်း (မေးၸၢႆးဢုင်း) ၵေႃႉပဵၼ်ၼွင်ႉယိင်း ၽူဝ်ၼၢင်းၵျႃႇယူင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၽွင်း မၼ်းၵႂႃႇတႅင်းပီႈလူဝ်းၶႃႈ ၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်းသေၶေႃႈ ဢဝ်မိတ်ႈ တႅင်းသႂ်ႇ ပီႈလူဝ်းႁဝ်းၶႃႈ တီႈၼႂ်းႁွင်ႈၼွၼ်းပီႈလူဝ်းႁဝ်းၶဝ်ၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်။ မိူဝ်ႈၽွင်း ပီႈလူဝ်းၶႃႈ တိုၵ်ႉလၢတ်ႈတေႃႇဢူၺ်းၵေႃႉမၼ်း တၢင်းၵုင်းထဵပ်ႈ ၼိူဝ် Tik Tok ၼၼ်ႉ။ ပီႈလူဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းႁူႉတူဝ် မိူဝ်ႈမၼ်းမႃးတႅင်းၼၼ်ႉ။ မိတ်ႈဢၼ်မၼ်းမႃးတႅင်းၼၼ်ႉ ယၢဝ်းလႄႈ တႅင်းတိူဝ်ႉသႂ်ႇပႃးသႆႈ ပွင်ႇထိုင်တင်းလင်ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈယူတ်းယႃ ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃပႃႇငႄႉ ၵႃႈယူတ်းယႃတႄႉ လႆႈသဵင်ႈၵႂႃႇ 47,000 ဝၢတ်ႇယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တူဝ်ၸၢႆးဢုင်း ၵေႃႉဢဝ်မိတ်ႈတႅင်းတ ၼၢင်းၵျႃႇယူင်ႇၼႆႉ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈၶဝ် လႆႈၵုမ်းတူဝ် ၶင်ၶွၵ်ႈဝႆႉတီႈ ဝဵင်းမႄႈတႅင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇဝႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

“လွင်ႈတႃႇတေ ၸွႆႈတြႃး မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ပႂ်ႉပီႈလူဝ်းၶႃႈ ၶႅၼ်းၶိုၼ်ႈမႃးသေ တေဢုပ်ႇတွင်ႈထၢမ် ပီႈလူဝ်းႁဝ်းၶႃႈ လွင်ႈပိူင်ပဵၼ်ထႅင်ႈၵမ်ႉၼိုင်ႈသေ ၸင်ႇတေတႅပ်းတတ်းတြႃးပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇမၼ်းၵႂႃႇၶႃႈ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ပီႈလူဝ်းၶႃႈ ပႆႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်းလႆႈ ။ ၼမ်ႉတႄႉ တိုၵ်ႉၵိၼ်လႆႈမႃး မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉၵူၺ်းၶႃႈ၊ ပႆႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်းလႆႈ”- ၼၢင်းၵဵင်ၶမ်း သိုပ်ႇ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၵၢၼ် လူင်းမိုဝ်း တင်ႈၸႂ်ႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇ ၵမ်းသိုဝ်ႈလႄႈ တၵ်းလႆႈႁပ်ႉတူတ်ႈတၢမ်ႇၼၵ်း ဢမ်ႇႁၢင်ႉ ၸၢႆးတႆးထိူၼ်ႇ ၽူႈၸွႆႇထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ်လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“လွင်ႈပိူင်ပဵၼ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၶေႃႈႁႃ တင်ႈၸႂ် ႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉတေႃႇပိူၼ်ႈ ၵမ်းသိုဝ်ႈလႄႈ လွင်ႈတူတ်ႈတၢမ်ႇ ၸၢႆးဢုင်းၼႆႉ တိုၼ်း ဝႃႈ ပဵၼ်တၢမ်ႇၼၵ်းၵမ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဢုင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽူဝ်ၼၢင်းၵဵင်ၶမ်း ၵေႃႉပဵၼ်ၼွင်ႉယိင်း ၸၢႆးၼေႃႇ (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးသိုဝ်ႉ ။ ၸၢႆးသိုဝ်ႉသမ်ႉပဵၼ်ၽူဝ်ၼၢင်းၵျႃႇယူင်ႇ။ ဝၢႆးလင်သွင်ၶႃၽၢတ်ႇၵၼ်ယဝ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆး ၵပ်းၾူၼ်းၸူး ၼၢင်းၵဵင်ၶမ်း ႁႂ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇႁႃမၼ်း ၵူၺ်းၵႃႈ ၼၢင်းၵဵင်ၶမ်းသမ်ႉ ဢမ်ႇယွမ်း ဢွၵ်ႇၵႂႃႇႁႃလႄႈ ၸၢႆးဢုင်းၼႆႉ ၸႂ်လမ်သေ လုၵ်ႉတီႈလွႆသၵဵတ်း ၵႂႃႇတႅင်း ၼၢင်းၵျႃႇယူင်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်ပီႈလူဝ်း ၼၢင်းၵဵင်ၶမ်း ထိုင်တီႈႁၢင်ၻူင်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းၵဵင်ၶမ်းတင်း ၸၢႆးဢုင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽူဝ်မေးၵၼ်မႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပၢႆသေ ယွၼ်ႉပၼ်ႁႃၼႃႈႁိူၼ်းယေးၶဝ်လႄႈ လႆႈ ပႅတ်ႈၵၼ် ႁိုင် 2 လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ မၼ်းၸၢႆးပေႃး ၵႂႃႇမီးမေးမႂ်ႇထႅင်ႈယဝ်ႉ ၼၢင်းၵဵင်ၶမ်းလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း