Friday, February 23, 2024

လုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈမိူင်းထႆး တေၶိုၼ်ႈၵႃႈႁဵတ်းၽၢတ်ႉသပွတ်ႇထႅင်ႈ

Must read

လုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ တေၶိုၼ်ႈၵႃႈႁဵတ်းၽၢတ်ႉသပွတ်ႇ (Passport) လုၵ်ႉတီႈ 800 ဝၢတ်ႇ သေ တေးၶိုၼ်ႈထိုင် 1,250 ဝၢတ်ႇ။

ႁၢင်ႈ ၽၢတ်ႉသပွတ်ႇ CI
Photo by – ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း/ ႁၢင်ႈၽၢတ်ႉသပွတ်ႇ CI

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/3/2023 ၼႆႉၵႂႃႇ ယူႇတီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ ဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈလႄႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၼႂ်းၸိုင်းထႆးၼၼ်ႉ တေၶိုၼ်ႈၵႃႈႁဵတ်းၽၢတ်ႉသပွတ်ႇ ၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁဵတ်းမႂ်ႇတေႃႇဢႃယု ၽၢတ်ႉသပွတ်ႇ တေလုၵ်ႉတီႈ 800 ဝၢတ်ႇသေ တေလႆႈၸၢႆႇထိုင် 1,250 ဝၢတ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွင်လုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈၵုင်းထဵပ်ႈ တႅမ်ႈဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ – “ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁွတ်ႈ ၽႅဝ်မႃးတီႈၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆႉသေ ၸိူဝ်းတေႁဵတ်းၽၢတ်ႉသပွတ်ႇတေႃႇဢႃယု ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူႈပွၵ်ႈ တေသဵင်ႈ 800 ဝၢတ်ႇ။ ပေႃးဝႃးဝၼ်းတီႈ 1 ၼႆႉ တေၶိုၼ်ႈပဵၼ် 1,250 ဝၢတ်ႇယဝ်ႉ။ ပေႃးပဵၼ်ၽၢတ်ႉသပွတ်ႇ သႅၼ်း Passport Job (PJ) ဢၼ်ပဵၼ် ၽၢတ်ႉသပွတ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ တေၶိုၼ်ႈပဵၼ် 1,250 ဝၢတ်ႇ မိူၼ်ၵၼ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈသဵင်ႈၵႃႈႁဵတ်းဝႂ် OWIC (Overseas Worker Identification Card) ထႅင်ႈ 250 ဝၢတ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် တင်းမူတ်းတေသဵင်ႈ 1,500 ဝၢတ်ႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ၵွပ်ႈသင်လႄႈ ၶိုၼ်ႈၵႃႈႁဵတ်းၽၢတ်ႉသပွတ်ႇ တႄႇ 800 ဝၢတ်ႇ ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၵႂႃႇ 1,250 ဝၢတ်ႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵႃႈမၼ်းတေၶိုၼ်ႈတႄႉလႆႈႁူႉၸွမ်းယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ၶိုၼ်ႈတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉ။ ႁဝ်းၶႃႈ ထၢင်ႇတႄႉ ယွၼ်ႉပပ်ႉ(စာအုပ်) ၽၢတ်ႉသပွတ်ႇၶဝ် မူတ်း သေ ၶဝ်သင်ႇၶဝ်ႈမႃးမႂ်ႇလႄႈ တေသဵင်ႈၵႃႈၸရိတ်ႈမၼ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈႁိုဝ် ဢမ်ႇႁူႉ။ လုမ်းၽွင်းတၢင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈၼႂ်း မိူင်းထႆးၼၼ်ႉ တေမီးသွင်တီႈ။ တေပဵၼ်တီႈဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ တီႈၼိုင်ႈလႄႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တီႈၼိုင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵမ်းၼႆႉ ၸိူဝ်းယိပ်းဝႆႉ ၽၢတ်ႉသပွတ်ႇသႅၼ်း (PJ) ၽၢတ်ႉသပွတ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ် ဢၼ်ၵူၼ်းတင်းၼမ်ႁူႉၵၼ်ဝႃႈ ၽၢတ်ႇသပွတ်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ် ဢွၼ်ၵၼ်ယိပ်းတိုဝ်းယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ။ ၸိူဝ်းႁႅင်းၵၢၼ်ႁဵတ်းယဝ်ႉ တေႃႇဢႃယုၽၢတ်ႉသပွတ်ႇၵၼ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ တေ လႆႈၶိုၼ်းႁဵတ်းဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈ OWIC ၼၼ်ႉၶိုၼ်းၵၼ် ၵူႈၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸိူဝ်းႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ၵႂႃႇတေႃႇဢႃယု ႁဵတ်းၽၢတ်ႉသပွတ်ႇ တီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ တီႈဝဵင်း ၵဵင်းမႆႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ တေလႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၶိုၼ်းဝႂ် OWIC ၵၼ် တီႈလုမ်းၽႄ TDCC တီႈဝဵင်းမႁႃၶျႆး ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ႁၢင်ႈ OWIC
Photo by – Google/ ႁၢင်ႈ ဝႂ် OWIC

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈတီႈၽူတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ ၶဝ်ႁဵတ်းမႃးပၼ်ၸွမ်းၵမ်းလဵဝ် ၽၢတ်ႇသပွတ်ႇလႄႈ ဝႂ် OWIC ၼႆႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉၵၼ်မႃး။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ တေလႆႈမီးဝႂ်ဢၼ်ၼႆႉၵၼ်ၵူႈ ၵေႃႉ ပေႃး ႁဝ်းၶႃႈ တေၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၼင်ႈၶိူင်ႈမိၼ်ၵႂႃႇမႃး မိူင်းထႆး – မိူင်းမၢၼ်ႈၸိုင် သင်ဢမ်ႇမီးဝႂ် OWIC ၼႆႉ တေၵႂႃႇမႃးဢမ်ႇလႆႈ။ ၵူၺ်း ၵႃႈ တီႈသုၼ် CI ဢၼ်ပဵၼ်ၽၢတ်ႉသပွတ်ႇသီၶဵဝ်ၼၼ်ႉတႄႉ ၶဝ်တေႁဵတ်းဢွၵ်ႇပၼ်ၸွမ်းၵမ်းလဵဝ် ၽၢတ်ႉသပွတ်ႇ (CI) တင်းဝႂ် OWIC ၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း မိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မီးၶႂၢင်ႉယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆး ၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈထႆး ၵဵပ်းဝႆႉၶေႃႈမုလ်း တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 5/7/2022 ၼၼ်ႉ မီးႁႅင်းၵၢၼ် 4 ၸိုင်ႈမိူင်း ႁူဝ် ၵူၼ်း 2,425,901 ၵေႃႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ မိူင်းလၢဝ်း၊ ၵမ်ႇပူးၶျႃးလႄႈ ဝႅတ်ႉၼမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼႂ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ တေသိုပ်ႇယူႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈၼႆၸိုင် တေလႆႈယိုၼ်ႈယွၼ်း တၢင်ႇဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵၼ်ဝႆႉ တေႃႇ ထိုင်ဝၼ်းတီႈ 13/2/2023 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း။

ၵူၺ်းၵႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်မႃးယိုၼ်ႈယွၼ်းသိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်တေႃႇၵႂႃႇထႅင်ႈ တိုၵ်ႉမီး 400,000 ပၢႆ။ ၵိုတ်းထႅင်ႈ 2 လၢၼ်ႉပၢႆ ပႆႇ ယိုၼ်ႈယွၼ်းၵၼ်လႄႈ ၵွပ်ႈၼႆ ၸင်ႇလႆႈသုတ်ႉၶၢႆႉဝၼ်းတေႃႇဢႃယု ဝတ်းဝႂ်ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 15/5/2023 ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း