Thursday, May 30, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ယူတ်းယႃ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းထဝ်ႈတီႈတၢင်ႉယၢၼ်းပဵၼ်တႃၸဵပ်းတႃၽၢင်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈၵႃႈယူတ်းယႃ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈၵူၼ်းထဝ်ႈ  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း  ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် တႃၸဵပ်းတႃယဵၼ်း    ၊  သမ်ႉယူႇတၢင်းဝၢၼ်ႈ ၵႆဝဵင်းလႄႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵႃႈယူတ်းယႃ ။ ဢိင်ၼိူဝ်ၵူၼ်းတၢင်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးပိုၼ်ႉႁူႉၵဵဝ်ႇၵပ်းပၢႆးယူႇလီ၊ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆး ၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးဢမ်ႇလီသေ ၵူၼ်းၸိူဝ်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်တႃ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇႁူႉလၢႆးႁႄႉၵင်ႈယူတ်းယႃ၊ ဢမ်ႇမီးတိုဝ်ႉတၢင်းၵႂႃႇယူတ်းယႃတႃလႄႈထိုင်တီႈလႆႈမီးၵူၼ်းတႃၽၢင်းမႃး ၼမ် ။ ၼႂ်းပီယဝ်ႉမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈၵႃႈယူတ်းယႃတႃၼႆႉ မီးပဵၼ် 5 ၵေႃႉ။  လူၺ်းဢေးလူႇ...

ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ မီး 96 ၵေႃႉ

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေတိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တင်းမူတ်းမီး 96 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ 4 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းမိူင်းတႆး သၢမ်ပွတ်းတွၼ်ႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢၼ်တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ မီး 96 ၵေႃႉ။ ပဵၼ်ပွတ်းၸၢၼ်း 36 ၵေႃႉ၊ ပွတ်းႁွင်ႇ 54...

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီး 930 ပၢႆ

ၼႂ်းမိူင်းတႆး သၢမ်ပွတ်းတွၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 937 ၵေႃႉ ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 3/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း၊ ပွတ်း ႁွင်ႇလႄႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လႆႈၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 170 ပၢႆ

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး 3 ပွတ်းတွၼ်ႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 174 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 30/3/2020 မႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 5/11/2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူၼ်းမိူင်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်မီး 128 ၵေႃႉ။ ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်တင်းၶိူင်ႈၵူတ်ႇထတ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img