Sunday, July 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်

မၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း တၢႆ 6 မၢတ်ႇ 11

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ် ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈတႆး တီႈဝဵင်းမႂ်ႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း လူႉတၢႆ ထင်တီႈ 6 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 11 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 20/05/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ယူႇတီႈ ဝဵင်းမျိတ်ႉၵျီးၼႃးသေ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းလႄႈ တိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵူတ်ႉၶၢႆလူႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/12/2023 ယၢမ်း ၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇလၢႆပႃႈလၢႆၾၢႆႇလႄႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈလွႆပႅၵ်ႇ  ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆထင်တီႈ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ လူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 10

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း လႄႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ လူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 10။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 10/12/2023 ယၢမ်း 10 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝၢႆႇပၢၵ်ႇၵွင်ႈ ယိုဝ်းသႂ်ႇဝဵင်းသႅၼ်ဝီလႄႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပွၵ်ႉ1 ၸေးတၢၼ်းၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈလူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “...

Latest news

- Advertisement -spot_img