Saturday, June 22, 2024

မၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း တၢႆ 6 မၢတ်ႇ 11

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ် ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈတႆး တီႈဝဵင်းမႂ်ႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း လူႉတၢႆ ထင်တီႈ 6 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 11 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 20/05/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ယူႇတီႈ ဝဵင်းမျိတ်ႉၵျီးၼႃးသေ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ၵႂႃႇတူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶသူဝ်ႇ ဝဵင်းမႂ်ႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ၼႆယဝ်ႉ။  

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မျိတ်ႉၵျီးၼႃး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈလုမ်း ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ (ကြံ့ခိုင်ရေးရုံး) မျိတ်ႉၵျီးၼႃးၼႆႉသေ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်းၽၢၵ်ႇပုၼ်ႉၼမ်ႉ တီႈၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈတႆး ဝၢၼ်ႈၶသူဝ်ႇၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇလူင်ၶဝ် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉတၢႆ 6 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 11 ၵေႃႉ ဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၸၢဝ်းသင်တႄႉ ပႆႇႁူႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈၶသူဝ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းမႂ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်မူႇဝၢၼ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးၼိူဝ် – တႆးလႅင် ယူႇႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ပၢင် တိုၵ်း ဢမ်ႇၼိမ်ယဵၼ်လႄႈ လွင်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉ ပႆႇလႆႈႁူႉၶေႃႈမုလ်းတႅတ်ႈတေႃးလီ မိူၼ် ၼင်ႇ ၸၢႆးလႂ်ၵေႃႉ ယိင်းလႂ်ၵေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဝၼ်းတီႈ 23/05/2024 သိုၵ်းၶၢင် KIA ၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶသူဝ်ႇ၊ မၢၼ်ႈၵဵဝ်၊ ဝဵင်းမႂ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈၶၢႆႉၶဝ်ႈဝဵင်း မျိတ်ႉၵျီးၼႃး ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း ႁႂ်ႈယဝ်ႉ။ ဝၢႆးၸီႉသင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၶၢႆႉယဝ်ႉၼၼ်ႉ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၵမ်း လဵဝ် ဝႃႈၼႆ။

“ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၶဝ်ၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၶၢႆႉၶႃႈ ဝၢႆးၸႂ်ႉၶၢႆႉယဝ်ႉ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၵမ်းလဵဝ်ဢေႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းၶၢင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ဢိူမ်ႈၸမ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႆႉတိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉ။ ၸွမ်းဝဵင်းမႂ်ႇ၊ မျိတ်ႉၵျီးၼႃး ၸိူဝ်း ၼႆႉ။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ လႅပ်ႈတေပဵၼ်ႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ။ တႄႇၶဝ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ၸွမ်းသၢပ်ႇဝဵင်းမျိတ်ႉ ၵျီးၼႃးၼႆႉ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆဢမ်ႇပဵၼ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်းဢေႃႈ ၸွမ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းသိုဝ်ႉၶၢႆ ယဝ်ႉၶႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မျိတ်ႉၵျီးၼႃး လၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းၶၢင် KIA ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း လွမ်ႉဝႆႉ ၸွမ်းဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ၊ ဝဵင်းမႂ်ႇလႄႈ မျိတ်ႉၵျီးၼႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းမူတ်းယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႇ – ဝဵင်းမႂ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၼမ် မၢင်ၸိူဝ်း ပၢႆႈသွၼ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းႁူဝ်ႉၶႄႇ မၢင်ၸိူဝ်း ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင် မျိတ်ႉၵျီးၼႃးလႄႈ ၼမ်ႉၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မျိတ်ႉၵျီးၼႃးလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း