Saturday, June 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မၢၼ်ႈၶႃႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ် ၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမၢၼ်ႈၶႃႇ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈ တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇ သၢၼ်ႈ ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း။ ဝၼ်းတီႈ 28/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈသိုၵ်း TNLA တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ် သိုၵ်းၵၼ်   ၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်း...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ့် 19 တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ႁၢႆၶိုၼ်းၽွင်ႈယဝ်ႉသေတႃႉ ၸိူဝ်းၵိုတ်းတီႈပၢင်သဝ်းယင်းတိုၵ်ႉမႆႈၸႂ်

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၵွၼ် ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈဝႆ့တီႈဝၢၼ်ႈၼမ့်ၸေႃ့သေ တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ့် 19 မီး 20 ပၢႆၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်ယူတ်းယႃတူဝ် ႁၢႆၶႅၼ်းယဝ်ႉသေလႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းတီႈပၢင်သဝ်းယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၼ်းတီႈပၢင်သဝ်း ယင်းတိုၵ်ႉလၵ်ႉလွမ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်တိတ်းၸပ်း လႄႈလႆႈၾၢင်ႉယူႇၾၢင်ႉၵိၼ်ၵၼ်။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝၢၼ်ႈၼမ့်ၸေႃ့  24 ၵေႃ့ ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၸိူဝ့်မႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊ ဝိတ့် 19 သေ လႆႈ ၵႂႃႇၵၵ်းတူဝ် ယူတ်းယႃၵၼ်ဝႆ့ တီႈႁူင်းယႃၵျွၵ့်မႄးၼၼ့်...

ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမၢၼ်ႈၶႃႇ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 100 ပၢႆ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝတ်ႉမၢၼ်ႈၶႃႇ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁူဝ်ၵူၼ်း 260 ပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇ 100 ပၢႆ တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 12/9/2021 ၼႆႉ တီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝတ်ႉမၢၼ်ႈၶႃႇ ၸႄႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 50 ပၢႆ

 ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 50 ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 9/9/2021 ၼႆႉ ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၸေႃႉ၊ မၢၼ်ႈၶႃႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19...

Latest news

- Advertisement -spot_img