Sunday, June 16, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မိူင်းၾၢင်

ၵူၼ်းမိူင်းၾၢင်သွင်ၽူဝ်မေးၽိတ်းၵၼ် မေးတႅင်းၽူဝ်တၢႆၵၢင်ဝၢၼ်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းၾၢင်သွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေး ၽိတ်းမေႃးထဵင်ၵၼ်ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶႅၼ်ၵၼ်သေ ၵေႃႉပဵၼ်မေးတႅင်းၽူဝ်တၢႆၵၢင်ဝၢၼ်ႈ   ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/7/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း သွင်ၽူဝ်မေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈမၢၵ်ႇလဵမ်ႉ ဢိူင်ႇမွၼ်ႉပိၼ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းၾၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇၸိုင်ႈထႆး  ၽိတ်းမေႃးၵႂၢမ်းၼမ်ၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼႄးၽူဝ်မီးၸူႉၼႆသေ တႅင်းၽူဝ်တၢႆၵၢင်ဝၢၼ်ႈ။  သိုဝ်ႇထႆးၵဵင်းမႂ်ႇၼိဝ်းသ်ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ - “ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်းၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ - ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ် လၵ်ႉလဵၼ်ႈၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းၼႂ်း ဝၢၼ်ႈလဵဝ်ၵၼ်။  ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်းႁူႉၵႂႃႇသေ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်လႄႈ...

ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ်ႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်းမိူင်းၾၢင် ၸိုင်ႈထႆး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/1/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2:23 မူင်း ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် ႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင် တီႈဝဵင်းမိူင်းၾၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးသေ မဵတ်ႉတႃႇထမ်းပၼ် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၼႂ်း 3 ၸႄႈဝဵင်း (မႄႈ ဢၢႆး - မိူင်းၾၢင် - ၶျႆးပရၵၢၼ်း)...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်မၢၵ်ႇႁဵင်း(ၶႅၼ်ႊသိူဝ်ႊ) လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵႃႈယူတ်းယႃ

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 20 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၶႅၼ်ႊသိူဝ်ႊ တီႈၶႃသေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပႆ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း လူဝ်ႇ တၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယူတ်းယႃ။ ၸၢႆးထုၼ်း(ႁွင်ႉ) ၸၢႆးၶူၼ် ဢႃယု 20 ပၢႆ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ပဵၼ်မၢၵ်ႇႁဵင်း (ၶႅၼ်ႊသိူဝ်ႊ) တီႈၶႃလူင်ၾၢႆႇသၢႆႉသေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပႆ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶၢၼ် ၸႂ်ႁႅင်း...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ႁိမ်း 230 ၵေႃႉ ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆးတီႉ ပွတ်းမိူင်းၾၢင်/ၵဵင်းမႆႇ

ၸုမ်း ၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး SWAN  ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ႁူဝ်ၵူၼ်းႁိမ်း 230 ၵေႃႉ ၵႂႃႇမိူင်းထႆး၊ ဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်လႄႈ ၺႃးတီႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၾၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 13/2/2022 ယူႇတီႈၸုမ်းၵပ်းသၢၼ် လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး (သွၼ်း) Shan Women’s Action...

Latest news

- Advertisement -spot_img