Saturday, June 15, 2024

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်မၢၵ်ႇႁဵင်း(ၶႅၼ်ႊသိူဝ်ႊ) လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵႃႈယူတ်းယႃ

Must read

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 20 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၶႅၼ်ႊသိူဝ်ႊ တီႈၶႃသေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပႆ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း လူဝ်ႇ တၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယူတ်းယႃ။

Photo: ၸၢႆးထုၼ်း(ႁွင်ႉ) ၸၢႆးၶူၼ် ဢႃယု 22 ပီ ဢၼ်ပဵၼ်မႁဵင်း (ၶႅၼ်ႊသိူဝ်ႊ)

ၸၢႆးထုၼ်း(ႁွင်ႉ) ၸၢႆးၶူၼ် ဢႃယု 20 ပၢႆ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ပဵၼ်မၢၵ်ႇႁဵင်း (ၶႅၼ်ႊသိူဝ်ႊ) တီႈၶႃလူင်ၾၢႆႇသၢႆႉသေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပႆ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶၢၼ် ၸႂ်ႁႅင်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ငိုၼ်းတွင်း ၵႃႈယူတ်းယႃ ။ ယၢမ်းလဵဝ် လိုဝ်ႈသဝ်းဝႆႉ တီႈမူႇဝၢၼ်ႈလူဝ်ႉ ဢိူင်ႇသၼ်တူၼ်ႈမိုဝ်ႉ ၸႄႈ ဝဵင်းမႄႈဢၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။

- Subscription -

ၸၢႆးလႅင်း ၵေႃႉပဵၼ်ဢႃၸၢႆးထုၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပူၼ်ႉမႃးမွၵ်ႈပီပၢႆၼႆႉ မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈလၢၼ်ႉဢႃးႁၢရ် (ႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်) တီႈၵုင်းထဵပ်ႈသေ လူမ်ႉၼႂ်းႁၢၼ်ႉၼၼ်ႉ ဢဝ်ၶႃမၼ်းၸၢႆးၶတ်း ၵႂ်ႈ။  မိူဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၢၼ်မႃးၼၼ်ႉ ၶႃမၼ်းၸၢႆး ဢမ်ႇ ပေႃးၵႂ်ႈ ယႂ်ႇတၢၼ်ႇၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၵႂ်ႈႁႅင်းၼႃႇ။ ဢွၼ်ၵႂႃႇၼႄမေႃယႃ တီႈမိူင်းၾၢင်ၼႆႉ မေႃၶဝ်ဝႃႈ တီႈၼႆႈ ၽႃႇတတ်းဢမ်ႇ လႆႈ တေလႆႈမိူဝ်းၽႃႇတတ်းတီႈႁူင်းယႃပႃႇငႄႉ။ ၵမ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇၼႄတီႈႁူင်းယႃပႃႇငႄႉ မေႃၶဝ် တေၵူတ်ႇထတ်းသေ တႅပ်းၼႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇႁပ်ႉပၢၵ်ႇ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးငိုၼ်းတႃႇတေယူတ်းယႃ။ ႁဵတ်းၼၼ်ၵေႃႈ ပွၵ်ႈမႃးသေ ဢမ်ႇပႆႇသိုပ်ႇၵႂႃႇ ၼႄထႅင်ႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၸၢႆးထုၼ်း(ႁွင်ႉ) ၸၢႆးၶူၼ်ၼႆႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်း တႃႇၵႃႈယူတ်းယႃ။  မၼ်းၸၢႆး ဢမ်ႇမီးပေႃႈမႄႈ ၊  ပဵၼ်လုၵ်ႈၵေႃႉလဵဝ် ယူႇဝႆႉၸွမ်းဢႃ ၵေႃႉပဵၼ်ၼွင်ႉၸၢႆးပေႃႈ  ။

ၸၢႆးထုၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸၢႆးဢုင်းလႄႈ ၼၢင်းဢိင်ႇ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈ တွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

သင်ဝႃႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတႃႇၼ ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵႃႈယူတ်းယႃ ၸၢႆးထုၼ်း (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးၶူၼ်ၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ် လၢႆးႁူဝ် ယွႆႈယမ်းမၼ်းလႆႈတီႈ ၸၢႆးလႅင်း ၵေႃႉပဵၼ်ဢႃ ၸၢႆးထုၼ်း တီႈမၢႆၾူၼ်း 0935980018 ၼႆႉ လႆႈယူႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း