Friday, June 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မိူင်းၵူၵ်း

ၶွမ်ႊပၼီႊ ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်မိူင်းၵူၵ်း ၸၢမ်းၶုတ်းထၢၼ်ႇဝႆႉ 6 လုမ် ဢမ်ႇထွမ်ႇသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း  

ၶွမ်ႊပၼီႊ 3 ဢၼ် ၸၢမ်းၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ၾၢႆႇၸၢၼ်းမိူင်းၵူၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်း သၢတ်ႇထႅင်ႈ 6 လုမ်(ႁူး) ၊ လႅပ်ႈတေဢမ်ႇထွႆထွၼ်သေ တေသိုပ်ႇၶုတ်းထႅင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမႆႈၸႂ် တေထူပ်းၽေးသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ။  ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်း ၶွမ်ႊပၼီႊပၢႆးမၢၵ်ႈမီးမၢၼ်ႈ Myanmar Economic Corporation (MEC) တင်း ၶွမ်ႊပ ၼီႊၼွင်ၶမ်းမၢၼ်ႈ (Golden Lake)...

ၾႆးတူမ်ႈယိူဝ်ႇမူ မႆႈပႃးႁိူၼ်း 24 လင် ၼႂ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵူၵ်း

ၾႆးတူမ်ႈယိူဝ်ႇမူဢမ်ႇမွတ်ႇမူတ်းလႄႈ လၢမ်းမႆႈႁိူၼ်း 24 လင် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလူင် 1 ဢိူင်ႇမိူင်းၼိမ် ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵူၵ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ ဝၼ်းတီႈ 20/3/2022 ၾႆးတႄႇမႆႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈလူင် မွၵ်ႈ 4 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ၶႄလႆႈလီငၢမ်းမွၵ်ႈ 5 မူင်းပၢႆ။ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလူႉၵွႆတင်းမူတ်း 24 လင်။ ဢူးဢႃႇလုၼ်ႇ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ လၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ယၢမ်းလဵဝ်...

ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 တီႈ ၵူၼ်းလုၵ်ႉထုင်ႉပဵင်းမႃး ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်

ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 25 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉ ပွတ်းထုင်ႉပဵင်းသေ ၶိုၼ်ႈမႃးမိူင်းတႆး ဢၢၼ်းမႃး ႁဵတ်းၵၢၼ်  ပွတ်းမိူင်းၵူၵ်း - မိူင်းသၢတ်ႇၼၼ်ႉ ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ထူပ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19   ၺႃးၵုမ်းၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/11/2020 တီႈၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ တၢင်းၶဝ်ႈမိူင်းတူၼ် ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းၾင်ႇၶူင်းသေ ၶဝ်ႈမႃးၼၼ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img