Thursday, July 25, 2024

ၾႆးတူမ်ႈယိူဝ်ႇမူ မႆႈပႃးႁိူၼ်း 24 လင် ၼႂ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵူၵ်း

Must read

ၾႆးတူမ်ႈယိူဝ်ႇမူဢမ်ႇမွတ်ႇမူတ်းလႄႈ လၢမ်းမႆႈႁိူၼ်း 24 လင် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလူင် 1 ဢိူင်ႇမိူင်းၼိမ် ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵူၵ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ပီႈၼွင်ႉဝၢၼ်ႈလူင် ဢိူင်ႇမိူင်းၼိမ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵူၵ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 4 မူင်း

ဝၼ်းတီႈ 20/3/2022 ၾႆးတႄႇမႆႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈလူင် မွၵ်ႈ 4 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ၶႄလႆႈလီငၢမ်းမွၵ်ႈ 5 မူင်းပၢႆ။ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလူႉၵွႆတင်းမူတ်း 24 လင်။

- Subscription -

ဢူးဢႃႇလုၼ်ႇ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ လၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ၵႂႃႇယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးပီႈၼွင်ႉၵေႃႈ ၵႂႃႇႁူမ်ႈပိူၼ်ႈယူႇၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းဢၼ် ၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈ မၼ်းဢေႃႈ။ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၸွမ်းတႄႉဢမ်ႇမီးၶႃႈ။ လွင်ႈလူႉသုမ်းတႄႉၵႃႈၶၼ်တေမီးမွၵ်ႈ 74 သႅၼ်ၼႆဢေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်လၢႆလၢႆၾၢႆႇၼပ်ႉသွၼ်ႇတူၺ်းတႄႉ။ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ႁၢမ်းတီႈယူႇတၼ်းသဝ်းဝႆႉတင်းမူတ်းမီး 28 ၼႃႈႁိူၼ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 134 ၵေႃႉႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ ယၢမ်းလဵဝ်ဢၼ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းတႄႉပဵၼ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်။ တႃႇတီႈယူႇတၼ်းသဝ်းတႄႉၵမ်ႈၽွင်ႈ မိူဝ်းႁဵတ်းသုမ်ႉႁဵတ်းသွင်းၶိုၼ်းယူႇယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း