Saturday, June 22, 2024

လုၵ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈႁပ်ႉသူးသွၵ်းတိၼ်ၶမ်း (လႅၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်ၶႅၼ်ႇ) ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ

Must read

ၸၢႆးသႅၼ်ႁွမ် ဝူင်းတႆး လုၵ်ႈလၢင်းႁႅင်းၵၢၼ်တႆး လႆႈႁပ်ႉသူးရၢင်းဝလ်းၽူႈလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်ၶႅၼ်ႇ (သွၵ်းတိၼ်ၶမ်း) ၵေႃႉႁႅၵ်ႈ တႃႇၼႂ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။

Photo: ၸၢႆးသႅင်ဝၼ်း/ ၸၢႆးသႅၼ်ႁွမ် ဝူင်းတႆး လႆႈႁပ်ႉသူးပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ (သူးသွၵ်းတိၼ်ၶမ်း) တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/3/2022 မီးပၢင်ပွႆးၶႅင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်မူၼ်း (Football) တီႈပၢင်လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် (သၼၢမ်ၵီးလႃးသူးထဵပ်ႈ) ဢိူင်ႇသူးထဵပ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။

- Subscription -

ၸုမ်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ဝၶျိရႃႊလႆႊ ယူႊၼၢႆႊတဵတ်ႊ (ทีมวชิราลัย ยูไนเต็ด) လႆႈသူးရၢင်းဝလ်းထီႉၼိုင်ႈ  ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ။  ၼႂ်းၸုမ်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးသႅၼ်ႁွမ် ဝူင်းတႆး ဢႃယု 12 ၶူပ်ႇ လုၵ်ႈလၢင်းႁႅင်းၵၢၼ်တႆး လႆႈႁပ်ႉသူးရၢင်းဝလ်း ၽူႈလႅၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်ၶႅၼ်ႇ (รางวัลนักเตะยอดเยี่ยม)  ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးသႅင်ဝၼ်း ၽူႈၸွႆႈသွၼ်ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ“ပီၵၢႆၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးလႆႈ ၵႂႃႇ ယူႇ  ႁူင်းႁဵၼ်း ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ။ ထိုင်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21 (ဝၼ်းၸၼ်) ၸုမ်းၶဝ်ၼႆႉ ဢွင်ႇပေႉပိူၼ်ႈမူတ်းသေ လႆႈသူးထီႉ ၼိုင်ႈ။  လႆႈပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇၶႃႈဢေႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸၢႆးသႅၼ်ႁွမ် ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ လႆႈႁပ်ႉသူးထႅင်ႈ ၽူႈလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်ၶႅၼ်ႇ (သူးသွၵ်းတိၼ်ၶမ်း) ထႅင်ႈ။ ႁူင်းႁဵၼ်း ဢၼ်မၼ်းၸၢႆးတၢင်တူဝ်သေ ၶဝ်ႈမႃးၶႅင်ႇတႄႉ ပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း ဝၶျိရႃႊလႆႊ ၼႆၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ပွႆးၶႅင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်မူၼ်း ပီၼႆႉ မီးၵူႈၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶႅင်ႇၵၼ် တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 5-21/3/2022 ၊ ၽူႈပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ၵေႃႈ ပဵၼ် ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယုသႅၼ်း 12 ၶူပ်ႇ  ။

Photo: ၸၢႆးသႅင်ဝၼ်း/ ၸၢႆးသႅၼ်ႁွမ် ဝူင်းတႆး လႆႈႁပ်ႉသူးပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ (သူးသွၵ်းတိၼ်ၶမ်း) တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး

“မၼ်းၸၢႆးသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢွၼ်ၼႃႈ တႃႇပိတ်ႉၶဝ်ႈၵူဝ်ႊလ် ၵမ်းသိုဝ်ႈ။ တေလႆႈဝႃႈ ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉၵမ်းၼႆႉ မၼ်းၸၢႆး ပဵၼ်ၵေႃႉပိတ်ႉၶဝ်ႈၵူဝ်ႊလ်ၵမ်ႈၼမ်ၶႃႈ ။ ပၢင်လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်ပွၵ်ႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၸၼ်ႉၸႄႈတွၼ်ႈ  ၊ ယၢမ်းလဵဝ် ၸုမ်းၶဝ်သမ်ႉပေႉဝႆႉလႄႈ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းတႃႇၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇဝႆႉယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ”- ၸၢႆးသႅင်ဝၼ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇ ၼႆ။

ၸၢႆးသႅၼ်ႁွမ် ဝူင်းတႆးၼႆႉ  လႆႈႁပ်ႉသူးရၢင်းဝလ်းၽူႈလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ (သွၵ်းတိၼ်ၶမ်း) မႃး 3 ပွၵ်ႈ  ပႃးပီၼႆႉ။      မိူဝ်ႈဢႃယု 10 ၶူပ်ႇလႆႈ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ၊ ဢႃယု 11 ၶူပ်ႇလႆႈပွၵ်ႈၼိုင်ႈ၊ ၵမ်းၼႆႉဢႃယု 12 ၶူပ်ႇ သမ်ႉ လႆႈထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ  ။

“တႃႇတေလႆႈသွၵ်းတိၼ်ၶမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈငၢႆႈငၢႆႈ တေလႆႈၶၢတ်းၸႂ် ဢဝ်ၸုမ်းလႆႈထီႉၼိုင်ႈသေၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေလႆႈ သွၵ်းတိၼ်ၶမ်း ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေ လႆႈပဵၼ်ၵူၼ်းယိုဝ်းၽၵ်းတူ(ၵူဝ်း) ၼမ်၊ တေလႆႈပဵၼ်ၵူၼ်းလဵၼ်ႈလီ။ ၼႂ်းတႆးႁဝ်း ဢမ်ႇလႃႈလီႈမီးၶႃႈ။ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းတင်းၼမ် ယွမ်းႁပ်ႉ လုၵ်ႈမႄႈ တႆး ႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်လႆႈလဵၼ်ႈ မၢၵ်ႇၼင်ၶႅၼ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းပိူၼ်ႈ ၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ”-  ၸၢႆးသႅင်ဝၼ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။  

ၸၢႆးသႅၼ်ႁွမ် ဝူင်းတႆးၼႆႉ ပေႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွင်းႁွင်း ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ –   ၸၢႆးပၢၼ်းၵျႃႇ ၊ မႄႈပဵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵုၼ်ၶၢၼ်ဝဵင်း လၢင်းၶိူဝ်းၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ- ၼၢင်းၶမ်းဢူင်း  ၊ မၼ်းၸၢႆး ၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈပီ 2010 ။ မီးပီႈၼွင်ႈႁူမ်ႈတွင်ႉထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ။ ပဵၼ်ပီႈၼၢင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၼွင်ႉၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ။  ပေႃႈမႄႈမၼ်းၸၢႆးတႄႉ ယၢမ်းလဵဝ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆႉတီႈ လမ်းပုၼ်း။   မၼ်းၸၢႆးသမ်ႉ  ႁဵၼ်းဝႆႉတီႈႁူင်းႁဵၼ်း ဝၶျိရႃႊလႆး ၸႄႈဝဵင်းသႃရၽီး ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ။

Photo: ၸၢႆးသႅင်ဝၼ်း/ ၸၢႆးသႅၼ်ႁွမ် ဝူင်းတႆး လႄႈထိမ်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ဝၶျိရႃႊလႆႊ ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉ ၸၼ်ႉၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး

မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ (2020) ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈႁပ်ႉသူး/ရၢင်းဝလ်း ၽူႈပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၊ ဢွၼ်ႇၸၢႆးသႅၼ်း ဢႃႇယု 10 ပီ ၼႂ်းလမ်းပုၼ်း။ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉသူးဢၼ်ၼႆႉ ၼႂ်းတႆးမၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၵေႃႉလဵဝ်/ ၵေႃႉႁႅၵ်ႈ။ မၼ်းၸၢႆးဢွၼ်ဢဝ်ၸုမ်း လႆႈမႃးထီႉ 1 သေလႆႈႁပ်ႉသူးၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵၢၼ်လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼမ်ၼႆႉ ဢွၼ်ႇၸၢႆးသႅၼ်ႁွမ် မီးတူဝ်ထူပ်းမႃးၼမ်၊ လဵၼ်ႈမႃးယဝ်ႉလၢႆလၢႆပၢင်၊ မၢင်ပွၵ်ႈဢႃယု 10 ၶူပ်ႇ လႆႈလဵၼ်ႈၸွမ်း 13 ပီ ၵေႃႈမီးမႃး ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း