Thursday, July 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ

တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈသင်ႇၶၸဝ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 40

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ ပီၵၢၼ်ႁဵၼ်း 2023- 2024 တီႈတူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်း တႃႇ 9 ဝၼ်း။ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10-18/2/2024 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ထိုင် 9 ၶမ်ႈ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်းထိုင် 4 မူင်း...

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈမိူင်းတူၼ် – မိူင်းသၢတ်ႇ ၸတ်းၼႂ်းဝၢင်းၶုမ်ၵုတ်း ၸဝ်ႈၼရေးသူၼ်

ပီ 2023 ၼႆ့ ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 28 တီႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် - ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း တီႈၼႂ်းဝၢင်းၶုမ်ၵုတ်း ၸဝ်ႈၼရေးသူၼ်။ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 19-25 ၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်း ၵေႃၽႄတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပရိယတ်တိသတ်ထမ်ႇမပႃႇလၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ ဝဵင်းမိူင်းတူၼ်၊ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 28 တီႈၼႂ်းဝၢင်းၶုမ်ၵုတ်း ၸဝ်ႈၼရေးသူၼ်။ ၸဝ်ႈၶူး Dr.ပၺ်ၺႃႇၼၼ်ႇတ...

ပၢင်တႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ပရိယတ်တိသၻ်ꩪမ်မပႃလၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

ပၢင်တႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ပရိယတ်တိသၻ်ꩪမ်မပႃလ ၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပီၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ ၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ မီး 8 ႁဵင်ပၢႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 2-9/3/2022 ယူႇတီႈၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ၶ ၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ပရိယတ်တိသၻ်ꩪမ်မပႃလ ၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး လၵ်းသုတ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉသေ တီႈၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် - ပၢင်လူင်...

Latest news

- Advertisement -spot_img