Tuesday, June 25, 2024

ပၢင်တႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ပရိယတ်တိသၻ်ꩪမ်မပႃလၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

Must read

ပၢင်တႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ပရိယတ်တိသၻ်ꩪမ်မပႃလ ၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပီၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ ၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ မီး 8 ႁဵင်ပၢႆ။

Photo: Sao Korntaion/ ဝတ်ႉပိတၵၢတ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 2-9/3/2022 ယူႇတီႈၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ၶ ၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ပရိယတ်တိသၻ်ꩪမ်မပႃလ ၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး လၵ်းသုတ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉသေ တီႈၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် – ပၢင်လူင် ၵေႃႈ ၸတ်းႁဵတ်း မိူၼ်ၵၼ်။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူးဢေႃး ဝတ်ႉထၢတ်ႈတေႃႇ ဝဵင်းလွႆလႅမ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢၼ်တီႈႁဝ်းၸဝ်ႈတႄႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမၼ်းပဵၼ် ၼႂ်းဝဵင်းလွႆလႅမ်၊ ပၢင်လူင်ၵူၺ်းလႄႈ မၼ်းတေဢမ်ႇပဵင်းတၢၼ်ႇ ပွႆးတွပ်ႇလိၵ်ႈၶၢဝ်းလိူၼ်ႁူၵ်း မိူၼ်ၵူႈပီၼၼ်ႉ။ ဢၼ်တွပ်ႇလိၵ်ႈလၵ်းသုတ်းမႂ်ႇ ပီၼႆႉ တီႈလွႆ လႅမ်၊ ပၢင်လူင် ႁဝ်းတႄႉ တိုၵ်ႉမီးၸၼ်ႉငဝ်ႈ ပီၼိုင်ႈ ပီသွင်။ တေမီးသွင်ၸၼ်ႉၵူၺ်း။ ဢၼ်ၶဝ်ႈတႅမ်ႈတွပ်ႇပီၼႆႉ တေမီးမွၵ်ႈ 600 ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးဢဝ် ၸႄႈဝဵင်းဝႃႈတႄႉၵေႃႈ ၼမ်ယူႇ တီႈလွႆလႅမ် ပၢင်လူင်ၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ လၵ်းသုတ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းမႂ်ႇ ပရိယတ်တိသၻ်ꩪမ်မပႃလ ၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပီၼႆႉ တေပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ။ ၽႃႇသႃႇ ၵၢၼ်ႁဵၼ်း ဢၼ်ပူင်သွၼ်ပၼ်သမ်ႉ တေမီးၽႃႇသႃႇတႆး၊ မၢၼ်ႈ၊ ဢိင်းၵလဵတ်ႈ၊ ပႃလိ၊ ဝိၼေး၊ သုတ်ႉတၢၼ်ႇ၊ ဢပိထမ်ႇမ၊ ပၢႆးၼပ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

“ၵၢၼ်ႁဵၼ်းလၵ်းသုတ်ႇမႂ်ႇၼႆႉ ၸဝ်ႈၶူးလူင်ၶဝ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်း ႁူလႅင်းတႃလႅင်းမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ ယိူင်းဢၢၼ်းၸိူင်ႉၼၼ်။ ပေႃးယဝ်ႉ တေလႆႈဝႃႈ မီးၽွၼ်းလီတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးႁဝ်း မိူဝ်ႈၼႃႈတႄႉ ႁႂ်ႈပေႃးမီးလွင်ႈယၢပ်ႇတႄႉတႄႉႁႃႉ ၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇမီး။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၶဝ်ၵေႃႈ သူၼ်ၸႂ်ၶဝ်ႈၸႂ်ၵၼ် လဵပ်ႈႁဵၼ်းၼမ်တႄႉတႄႉ”- ၸဝ်ႈၶူးဢေႃး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်တႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈပီၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ ၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ မီး 8 ႁဵင်ပၢႆ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ၊ယၢင်းၽိူၵ်ႇ လႄႈ ဝဵင်းပၢင်ႇဢူး ၼႂ်းတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၸတ်းပၢင်တႅမ်ႈတွပ်ႇမိူၼ်ၵၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း