Tuesday, June 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းပၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၶၼ်ၽႂ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈ လွင်ႈ ယူႇသဝ်း  ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁူမ်ႈၵၼ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်း ပၢင်တိုၵ်းဝႆးဝႆး ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 11/8/2021 ၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ SSPP, TNLA လႄႈ RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် လၢႆတီႈ တၢင်းဝၢၼ်ႈ...

ၾႃႉၽႃႇ ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ မၢတ်ႇ 1 တၢႆ 1

ၾႃႉၽႃႇသႂ်ႇ ဢွၼ်ႇၸၢႆးၼုမ်ႇ ၼမ်ႉလၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ ၽွင်းတိုၵ်ႉႁဵတ်းႁႆႈ မၢတ်ႇ 1 တၢႆ 1 ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 24/5/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 4 မူင်းၼၼ်ႉ ၾႃႉၽႃႇသႂ်ႇ ဢွၼ်ႇၸၢႆးၼုမ်ႇ 2 ၵေႃႉ ၽွင်းတိုၵ်ႉႁဵတ်းႁႆႈ သူၼ်ယူႇ တီႈထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ 3 ႁဵင်ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး

သိုၵ်း RCSS တင်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ TNLA, SSPP တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်း တေႃႇၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 3,000 ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းယေး။   တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 19/5/2021 ၼႆႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉ လၼ်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img