Monday, May 20, 2024

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းပၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၶၼ်ၽႂ်း

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈ လွင်ႈ ယူႇသဝ်း  ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁူမ်ႈၵၼ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်း ပၢင်တိုၵ်းဝႆးဝႆး ဝႃႈၼႆ။

SHAN/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၼမ်ႉလၼ်ႈ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 11/8/2021 ၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ SSPP, TNLA လႄႈ RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် လၢႆတီႈ တၢင်းဝၢၼ်ႈ လွႆလူင်၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်း ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ မွၵ်ႈ 300 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်း ၾႃႉ ၶၢဝ်းၾူၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ တုၵ်ႉၶၼႃႇဢႃးလႃး ပေႃးပဵၼ်လႆႈတႄႉ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶဝ်ၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၵိုတ်းတေႃႇၸူဝ်ႈၶႅၼ်းလီ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶဝ်ဢဝ်ငမ်းယဵၼ်သေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇလႃႇ။ မၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်ယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႆႉ ပၢႆလိူဝ်တုၵ်ႉၶၸွမ်းပၢင်တိုၵ်း ယဝ်ႉဢမ်ႇၵႃး တုၵ်ႉၶၸွမ်းၽႄးယေႃးၵႃႇ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉထႅင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢမ်ႇလႆႈၽုၵ်ႇလႆႈသွမ်ႈထႅင်ႈ ဢၼ်တုၵ်ႉၶတႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ”-  ဝႃႈၼႆ။

 ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းၾူၼ်  တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ/ ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ/ ၼၢဝ်သၼ်ႇ  ၵေႃႈ ပဵၼ်ငၢႆႈလႄႈ  ၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ပၢႆးယူႇလီ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးထႅင်ႈ  ။

“ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ႁၢၼ်ႉၶၢႆယႃႈယႃၵေႃႈ ဢမ်ႇပိုတ်ႇ ပေႃးၶဝ်လႆႈပၢႆႈယမ်းၾႃႉ ယမ်းၾူၼ်ၼႆ ၶဝ်တေပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းတေတုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးယူႇလီပႃး ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈၼၼ်ႉၼႃႇ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶဝ်သေဢမ်ႇၵႃး ၵၢၼ်ငၢၼ်း ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်း ယၢပ်ႇၸႂ် ၵူႈလွင်ႈဢိူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆႉ တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးႁဝ်းၶႃႈ”-  ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး သိုပ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12 /8/2021 ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ ယဵၼ်လူင်းယဝ်ႉၼႆသေတႃႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းတိုၵ်ႉၵိုတ်း    မွၵ်ႈ 100   ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“တေႃႈလဵဝ်ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈတႄႉ ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းတီႈ ယူႇ ၵဝ်ႇၶဝ်ယဝ်ႉၶႃႈ ၵူၼ်းဢၼ်ၸမ်တီႈၵျွင်းတႄႉ တိုၵ်ႉမီးဝႆႉတီႈၵျွင်း။ ၵူဝ်တႄႉ ၵူဝ်ယူႇၶႃႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပႃးမႃးၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်း ၵိၼ် ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈၼႆသေ လႆႈမိူဝ်းၶိုၼ်းၵေႃႈမီးဢေႃႈ  ”- ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ SSPP, TNLA  လႄႈ RCSS ၼႆႉသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉလႄႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉ မႄး ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁူဝ်ၵူၼ်းတိုၵ်ႉၵိုတ်းမွၵ်ႈ 500 ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း