Saturday, June 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ထမ်ႈၸၢင်ႉ

ၸဝ်ႈၵူဝ်ႇယိၼ်ႇလေး ႁူဝ်ပူင်း လူႉလွၼ်ႇလူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 1/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:45 မူင်း မုၼ်ၸဝ်ႈၵူဝ်ႇယိၼ်ႇလေး (ၸဝ်ႈပေႃးရိသ)  ဢႃယု 47 ပီ ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လူႉလွၼ်ႇသဵင်ႈမုၼ် လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈၵျွင်းမၼ်းၸဝ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်တိုဝ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ။ တၵ်ႉၵႃႇမၼ်းၸဝ်ႈၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပဢူဝ်းဢႆ/ၼၢဝ်တင်းဝၢၼ်ႈ ဝၢႆးပွၵ်ႈပွႆးလိူၼ်သီႇမူၼ်းထမ်ႈၸၢင်ႉ 

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၵိူၼ်ႇတူလူင်ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ပဵၼ်ၶႆႈ/ဢႆ တင်းဝၢၼ်ႈ ဝၢႆးၵႂႃႇၶဝ်ႈပွႆးလိူၼ်သီႇမူၼ်း ႁႆႇၵွင် ႁဵင်သိူင်းတီႈ ထမ်ႈၸၢင်ႉ ဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း  သေပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း။ ၸုမ်းၶွမ်ႊမတီႊ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပဢူဝ်း (PHWC) ဢၼ်ၵႂႃႇတူၺ်းပၼ်လွင်ႈယူႇလီၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- “ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  ၸိူဝ်းၵႂႃႇၶဝ်ႈပွႆးႁႆႇၵွင် ႁဵင်သိူင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းလိူၼ်သီႇမူၼ်း တီႈထၢမ်ႈၸၢင်ႉႁူဝ်ပူင်း ၼၼ်ႉ ၽိူဝ်ႇၶဝ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် ပဵၼ်ဢႆပဵၼ်ဝတ်းပဵၼ်ၼၢဝ်။တီႈဝၢၼ်ႈၼႆႉမီးလင်ႁိူၼ်း 50...

ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ (ၵူဝ်ႇယိၼ်ႇလေး) ထမ်ႈၸၢင်ႉႁူဝ်ပူင်း တေၸတ်းပၢင်ပွႆးႁႆႇၵွင်မွင်း ႁဵင်သိူင်း

ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ (ၵူဝ်ႇယိၼ်ႇလေး) ထမ်ႈၸၢင်ႉ ဢၼ်မီးၼႂ်း ႁူဝ်ပူင်း ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ပဢူဝ်း  တေၸတ်းပၢင်ပွႆးႁႆႇၵွင်ႇမွင်း ႁဵင်သိူင်း။ ပၢင်ပွႆးၼႆႉတေၸတ်းႁဵတ်းတီႈၵွင်းမူးၶမ်း ဢၼ်မီးၼိူဝ်လွႆ ထမ်ႈၸၢင်ႉ ႁူဝ်ပူင်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 6 ထိုင် 8လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း  3 ဝၼ်း။ ၸၢႆးလၢဝ်  တပႄးတၵ်ႉၵႃႇ ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ (ၵူဝ်ႇယိၼ်ႇလေး) ဢၼ်ယူႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

Latest news

- Advertisement -spot_img