Tuesday, May 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

တႆး-ယၢင်းလႅင်

ၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း 11.11 ပၢင်တိုၵ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင် ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈထိုင်မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ပၢင်တိုၵ်း ၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း 11.11 ၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းဢိၵ်ႇသိုၵ်းယၢင်းလႅင် ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင် ပဵၼ်ႁႅင်းဝႆႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထႅင်ႈ ႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉႁၼ် လတ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉပဵၼ် 10 လမ်းပၢႆဢေႃႈ။ ၵူၼ်းတဵမ်ၵူႈလမ်း။ ပဵၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လုၵ်ႉတၢင်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင်မႃးၶႃႈၵႂႃႈ။ လီဢီးလူၵျႃႉၶႃႈလႆ ပၢႆလိူဝ်ပဵၼ်ၶၢဝ်းၵတ်း။ ၶဝ်တေသိုပ်ႇၵႂႃႇတၢင်းလႂ်တႄႉဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ ”- ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းလုၵ်ႉတၢင်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင်မႃး။ ဝၼ်းတီႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး- ယၢင်းလႅင် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶဝ်ႈၼမ့်တၢင်းၵိၼ်

တႄႇမိူဝ်ႈႁၢင်ပီ 2021 ၼၼ့် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တင်း ၸုမ်းလုၵ့်ၽိုၼ့်၊ ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းလႅင် ၵိူတ်ႇပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈလႅၼ်လိၼ် တႆး - ယၢင်းလႅင် လႄႈ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း၊ ၵူၼ်းမိူင်း ၼပ့်ႁူဝ်မိုၼ်ႇလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း၊ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတိုၵ့်ၵိုတ်းယူႇမွၵ်ႈ 9000 လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ့်တင်းၵိၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆ့ယၢမ်းလဵဝ်တိုၵ့်မီးဝႆ့ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ မိူၼ်ၼင်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူင်းပွၼ် ၵႂႃႇတၢႆတီႈပၢင်တိုၵ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင်

ပၢင်တိုၵ်းတီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင် ပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းထႅမ်ႁႅင်းၶႂ်ႈဝႃႈ ၸမ်မူတ်း၊ သိုၵ်မၢၼ်ႈမိူင်းပွၼ်ၸၼ်ႉၶုၼ်သိုၵ်းလူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸင်ႇႁႃတႄႇၼႃႈႁိူၼ်းယဝ်ႉလႆႈၶိုၼ်ႈၼႃႈသိုၵ်း တၢႆၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇလႆႈတူဝ်တၢႆမႃးၶိုၼ်း။ ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ႁႅင်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ  20/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်း တၢင်းမိူင်းပၢႆးၾၢႆၶုၼ် လႅၼ်လိၼ်တႆးယၢင်းလႅင်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸၼ်ႉၶုၼ်သိုၵ်းလူင်  တပ်ႉ ၶမယ တပ်ႉတိၼ်ဝႆး 517 မိူၵ်းပွၼ် ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ မဵဝ်းသီႇႁ ၵႂႃႇတၢႆတီႈပၢင်တိုၵ်း ။...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈလၢၼ်ႇႁႄႉထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးတီႈလႅၼ်လိၼ် တႆး- ယၢင်းလႅင်

ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈလၢၼ်ႇထဵတ်ႈထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးတီႈ သဵၼ်ႈတၢင်းသွင်ၵၢၼ်း(ဆောင်ကန်းလမ်း) လႅၼ်လိၼ် တႆး - ယၢင်းလႅင် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 6/12/2012 တႄႇဢဝ်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈလၢၼ်ႇ  ထဵတ်ႈထတ်းၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇမႃး ဝၢၼ်ႈသွင်ၵၢၼ်း(ဆောင်ကန်း) ဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် လႅၼ်လိၼ် တႆး- ယၢင်းလႅင် မိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ၼၢင်းယိင်းဢႃယု 30...

 PNO လႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈထဵတ်ႈထႆငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈလၢၼ်ႇသွင်းပျွင်း ဝဵင်းပၢင်လွင်း

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ပႂ်ႉတီႈၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ သွင်းပျွင်းသေ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ရူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇမႃး ပၢင်လွင်း- လွႆၶေႃ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တႄႇလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊမႃး သိုၵ်းပဢူဝ်း PNO ပႂ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈသွင်းပျွင်း ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်းဝဵင်းပၢင်လွင်း မွၵ်ႈ 14 လၵ်းၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး၊ ထၢမ်မၢႆၾၢင် မၢတ်ႉပူင်ႇတိၼ်ႇ သင်ဢမ်ႇမီး/ဢမ်ႇပႃးၵိုၵ်းတူဝ် ထႆၵိၼ်ငိုၼ်းၵေႃႉမိုင်ႇပျႃးၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပေႃးပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း ထဵတ်ႈထၢမ်ထိုင်ပႃးလွင်ႈသုၼ်ႇတူဝ် ဢဝ်သူပ်းၵႂၢမ်းသေပူၼ်ႉပႅၼ်သလေႇၼႃႈတႃ...

Latest news

- Advertisement -spot_img