Sunday, July 21, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈလၢၼ်ႇႁႄႉထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးတီႈလႅၼ်လိၼ် တႆး- ယၢင်းလႅင်

Must read

ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈလၢၼ်ႇထဵတ်ႈထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးတီႈ သဵၼ်ႈတၢင်းသွင်ၵၢၼ်း(ဆောင်ကန်းလမ်း) လႅၼ်လိၼ် တႆး – ယၢင်းလႅင် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 6/12/2012 တႄႇဢဝ်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈလၢၼ်ႇ  ထဵတ်ႈထတ်းၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇမႃး ဝၢၼ်ႈသွင်ၵၢၼ်း(ဆောင်ကန်း) ဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် လႅၼ်လိၼ် တႆး- ယၢင်းလႅင် မိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ၼၢင်းယိင်းဢႃယု 30 ပီၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၶဝ်ပႂ်ႉၸဵမ်မိူဝ်ႈၸဝ့် ပုၼ့်ဢေႃႈ။ ပႂ်ႉလူင်ယူႇၸွမ်းတၢင်းၸိူဝ်းႁိမ်းႁူင်းသီၶဝ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈ ဝၢၼ်ႈသွင်ၵၢၼ်းလႄႈ ဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်ၼၼ့် ။ ၶဝ်ထၢမ်ဝႃႈတေၵႂႃႇလႂ်မႃးလႂ် ၸိူဝ်းၼႆ့ ဢေႃႈ။ ပေႃးလၢတ်ႈဝႃႈၵႂႃႇၵၢတ်ႇၼႆသမ့် ၶဝ်ၶိုၼ်းထၢမ်ဝႃႈ ၸွင်ႇၵႆ့ယၢမ်ႈႁၼ်ယၢမ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ PDF ႁႃႉ သင် ႁႃႉ ၸိူဝ်းၼႆ့ဢေႃႈ။ ပေႃးႁၼ်ၼႆ ႁႂ်ႈလၢတ်ႈၶဝ်ၼႆ ၶဝ်ဝႃႈၼႆဢေႃႈ ”-  ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းတေၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းပၢႆး လွႆၶေႃၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈထွမ်ႇ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းလီလီ ။ ၵူဝ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႄႉထတ်းထဵတ်ႈထၢမ် ၊ သင်ဝႃႈၵႂႃႇၵေႃႈ ဢၼ်လႅပ်ႈတေၶတ်းတႃ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉဢမ်ႇဢဝ်ၵႂႃႇပႃးၼႆႉလီသေပိူၼ်ႈ – ဝႃႈၼႆ။

တၢင်းမိူင်းပၢႆးၼႆႉၵေႃႈ ယူႇယူႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႆႉယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ႈၼႂ်းသူၼ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီး လွင်ႈ ႁူမ်ႇလူမ်ႈ လွတ်ႈၽေး ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼမ်လၢႆဢဝ်တီႈယူႇ ပႂ်ႉဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼၵ်းၼႃ ၸွမ်းသဵၼ်ႈ တႃႈ သၢႆတၢင်း မိူင်းပၢႆး- လွႆၶေႃ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ပူၼ့်မႃးၵေႃႈ တပ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်မၢၵ်ႇဢွၼ်ႇ တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၊ တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူ့တၢႆ 3 ၵေႃ့ ။

ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆးလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မီးၵႂႃႇ 2 မိုၼ်ႇပၢႆ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပၢင်တိုၵ်းပႆႇၼိမ်သဝ်းလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၵေႃႈမီးတင်းၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း