Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

တႃႈၶီႈလဵၷ်း

ၼမ်ႉထူမ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ရူတ်ႉၵႃးၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈလူႉၵွႆၼမ် သုမ်းၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇ

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ပွၵ်ႈၼႆႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး ရူတ်ႉၵႃး ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၵုၼ်ႇ ၵိုၵ်းႁိူၼ်းလႄႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇတႃႈလေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်လူႉသုမ်း ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ် ဝၢတ်ႇ။ ၵၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼႆႉ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆ ၼွင်းထူမ်ႈမႄႈၼမ်ႉသၢႆ၊ ၼမ်ႉၶၢဝ်လႄႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈ လၢႆမႄႈၼမ်ႉ လႆလူၼ်ႉၾင်ႇ လုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းၵၢတ်ႇတႃႈလေႃႉ၊ ပွၵ်ႉပုင်းထုၼ်း၊...

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈတၵ်ႉၵႃႇ တေႁူမ်ႈၵၼ်သုတ်ႇမုၼ်း ယွၼ်းသူးပၼ်ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ႁႂ်ႈၸဵဝ်းယူႇလီ

မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 11/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈ တေဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးသေ သုတ်ႇမုၼ်းဝၢၼ်းပရိတ်ႈ/ သိုပ်ႇၸႆးတႃ ယိူင်းၸူးထိုင် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ႁႂ်ႈပၢႆးယူႇလီတဵမ်ထူၼ်ႈ ၵတ်းယဵၼ် ။ ပၢင်သုတ်ႇမုၼ်းၼႆႉတေၸတ်းႁဵတ်း တီႈၵျွင်းၽြႃးဢိၼ်းသၢၼ် ဝတ်ႉၽထၢတ်ႈသီၻွၼ်းႁိူင်း ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ပႃး...

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆၸႄႈဝဵင်း

ၾူၼ်တူၵ်း ထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းလႄႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆလုပ်ႇထူမ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ။ ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 6/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/လွႆ လုပ်ႇထူမ်ႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸွမ်းၶူင်ႈယၢၼ်း ၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇ ၽႃႁိူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း  ၵူၼ်ႇပင်းၼမ်...

မေႃသွၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းမၢၼ်ႈ သူၼ်းဢီးႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁဵၼ်းၼွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း(ၵိဝ်ႇသိၼ်ႇ)

မေႃသွၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ မၢင်ၵေႃႉ  သူၼ်းဢီး ႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁဵၼ်းလိၵ်ႈၽိသဵတ်ႇ ၼွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းဢဝ်ၵိဝ်ႇသိၼ်ႇ တီႈၶဝ်ထႅင်ႈ၊ ပေႃႈမႄႈၸိူဝ်းဢမ်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ် ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 ၼႆႉမႃး ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ် တႄႇပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၶိုၼ်း။ မေႃသွၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း  တဵၵ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းႁွၼ်ႈထဝ်ႇလဵပ်ႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/1/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢဝ် ႁႅင်းၵူၼ်း/ ႁႅင်းၵႃးတင်းၼမ်သေ ပၼ်ႇဢႅဝ်ႇၸွမ်း ၼႂ်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း    ၼႄဢဵၼ်ႁႅင်းလွၵ်ႇငိုတ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း   ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈႁၼ်ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶီႇၵႃးပလိၵ်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img