Sunday, March 26, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

တူၵ်း

ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းၵွႆ တီႈတိူင်းၸႄႈၵႅင်း

 ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်း ၶွင်သိုၵ်းမၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တူၵ်းၵွႆတီႈဝၢၼ်ႈဢူင်းတေႃး တိူင်းၸႄႈၵႅင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ မျႃႉဝတီႇ ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ။ ၶၢဝ်ႇမျႃႉဝတီႇဢွၵ်ႇမိူဝ်ႈၼႆႉၵၢင်ဝၼ်းဝႃႈ - ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ် လုၵ်ႉတီႈတပ်ႉလူမ်း တတႃးဢူး ၼၼ်ႉ မိၼ်ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇ ၾိုၵ်းသွမ်ႉၵၼ်သိုၵ်း တၢင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၊ တူၵ်းလူင်းၼႂ်းၼွင်တီႈၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈဢူင်းတေႃး တိူင်းၸႄႈၵႅင်း မိူဝ်ႈၼႆႉ 16/2/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း...

RCSS – SSPP ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ် တၢင်းသီႇပေႃႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထုၵ်ႇလိုပ်ႈႁေႃႈၶၢႆႉပၢႆႈ 3 လင်

RCSS တင်း SSPP  ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝႃႈ ၼႆ။ ၽွင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈယုင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၶဵင်ႈၶႅင်တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ယူႇၼႆႉ ဝၼ်းသဝ်-ဝၼ်းတိတ်ႉပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 13-14/3/2021 သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ၵေႃႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃထုၵ်ႇလိုပ်ႈႁေႃႈ   3 လင်ႁိူၼ်း  ။...

ႁိူဝ်းမိၼ်မိူင်းယူႇၵရဵၼ်ႊ တူၵ်းၼႂ်းမိူင်းဢီႊရၢၼ်ႊ  ၵူၼ်းႁိမ်း 200 ဢမ်ႇ လွတ်ႈသေၵေႃႉ

ႁိူဝ်းမိၼ် Ukraine International မိူင်း ယူႇၵရဵၼ်ႊ လုၵ်ႉတီႈပၢင်ႇႁိုဝ်းမိၼ် မိူင်းဢီႊရၢၼ်ႊ ၶိုၼ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/1/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉၵၢင်ၼႂ် တူၵ်းၼႂ်းမိူင်းဢီႊရၢၼ်ႇ ၵူၼ်းၶီႇၸွမ်း ႁိမ်း 200 ဢမ်ႇလွတ်ႈသေၵေႃႉ။ ၸုမ်းၶႂၢႆႇၶႃပႄလႅင် မိူင်းဢီႊရၢၼ်ႊလၢတ်ႈတီႈၶၢဝ်ႇ AFP ဝႃႈ - “ပဵၼ်ၶိူင်ႈမိၼ် ပူဝ်ႊဢိင်ႊ PS 752   ။...

Latest news

- Advertisement -spot_img