Thursday, July 18, 2024

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလင်ႇၵႃႇလူင် ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၵျွင်းလူင်ၸေႈဢူ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

Must read

ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ /ၼွင်ႉယုမ်ႉ ။    ။ ႁူဝ်ပဝ်ႈသင်ၶ ၼႃယၵ တူင်ႇဝဵင်းသႅၼ်ဝီလႄႈ ၵေႃပွင် ၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ တူင်ႇဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ႁူမ်ႈၵၼ်  ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလင်ႇၵႃႇလူင် တီႈ ၵျွင်းလူင်ၸေႈဢူ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၽူႈၶဝ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းဢဝ် 300 ပၢႆ။

- Subscription -

 

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလင်ႇၵႃႇလူင်ၼႆႉ တႄႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 27/08/2018 ထိုင် ဝၼ်းတီႈ 02/09/2018 တၢင်းႁိုင် ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း။ ၸဝ်ႈသြႃႇပၺ်ၺႃသႃမိ ၵျွင်းလူင်ၸေႈဢူ ႁူဝ်ပဝ်ႈသင်ၶ ၼႃယၵ တူင်ႇဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၊  သတ်ႉထမ်မၸေႃးတိၵတၸ တူၼ်ၸဝ်ႈၶူးဝိၸေႇယ ၵျွင်းၵၢင်ဝဵင်း ဢိၵ်ႇပႃး ၵေႃပွင် ၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ တူင်ႇဝဵင်းသႅၼ်ဝီႁူမ်ႈၵၼ်ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်။

ၼႂ်းပၢင်သွၼ်ၼၼ်ႉ မီးသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ မေႃသွၼ် ဢိၵ်ႇပႃးၸရေးၵဝ်ႇၵေႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တူင်ႇဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၶဝ်ႈႁဵၼ်း သွၼ်ဢဝ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၵေႃႈ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၸွမ်း ႁူမ်ႈသဵင်ႈ မီး 300 ပၢႆ မေႃသွၼ် ဢၼ်မႃးပူင်သွၼ်ပၼ် ပဵၼ်ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးၼၼ်ႇတိယ ဝဵင်းပၢင်လူင်လႄႈ ၸရေးၵႃၶမ်း ႁွင်ႉ ၸၢႆးၵေႃႇမိူင်း ၸဵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလင်ႇၵႃလူင်ၼႆႉသေ ၸဝ်ႈၶူးဝိၸေႇယ ၵျွင်းၵၢင်ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လၢတ်ႈဝႃႈ “ လွင်ႈဢၼ် ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆပွၵ်ႈၼႆႉ မီးယိူင်းဢၢၼ်းယူႇ 4 လွင်ႈ။ 1) တႃႇႁႂ်ႈၸရေးတႆးႁဝ်း တိူဝ်းၼမ်မႃး။ 2) တႃႇႁႂ်ႈၽူႈဢၼ်မေႃၶူၼ်ႉၶႂႃႉလိၵ်ႈၵဝ်ႇၵေႇၼမ်မႃး။ 3) တႃႇႁႂ်ႈမေႃႁူႉၼမ်ႉ ၵတ်ႉလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆ ပေႇႁဝ်းၼမ်တိူဝ်းလိူဝ်ၵဝ်ႇ။ 4) သမ်ႉ ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇႁႂ်ႈမေႃၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ် ၼႆသေ ၸင်ႇလႆႈၸတ်း ႁဵတ်းမႃးယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ လိၵ်ႈႁဝ်းၵႂၢမ်းႁဝ်း ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇႁဵၼ်းသွၼ်ဢဝ် ပေႃးဝၼ်းၼိုင်ႈမႃး လိၵ်ႈပၢၼ်ၵဝ်ႇ ဢိၵ်ႇပႃး လိၵ်ႈပၢၼ်မႂ်ႇ တေၸၢင်ႈႁၢႆလၢႆၵႂႃႇယူႇ ၵႂၢမ်းထုင်းမီးဝႆႉဝႃႈ လိၵ်ႈၽႂ်ႁိူင်းၵေႃႈ မိူင်းမၼ်းၶိုၼ်ႈသုင်ၼႆသေ ၸင်ႇၼၼ်ႉ လႄႈ ယူႇတီႈၸဝ်ႈတူၼ်လဵဝ် ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်း၊ မေႃသွၼ်ႁဝ်း၊ ၽူႈသူၼ်ၸႂ်လိၵ်ႈတႆးၵူႈၵေႃႉ ႁႂ်ႈၶတ်း ၸႂ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၼမ်ၼမ်တႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၼ်ပဵၼ်မေႃသွၼ် ၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ “ လွင်ႈႁဝ်းၶႃႈ လႆႈမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်း လိၵ်ႈလင်ႇၵႃႇလူင်ၼႆႉ မၼ်းယၢပ်ႇယူႇသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းပဵၼ်လိၵ်ႈဢၼ်ပၢၼ်ပူႇမွၼ်ႇႁဝ်း ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇၶိုၼ်းသိုပ်ႇႁဵၼ်းဢဝ်ၼႆ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁဝ်းဢမ်ႇပႆၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ၶဝ်ယၢမ်ႈပႆမႃးၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈၼၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၵူႈၵေႃႉၸိူဝ်းပဵၼ်တႆး ႁႂ်ႈလႆႈ လဵပ်ႈၵႂႃႇသိုဝ်ႈၽႂ်မၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလင်ႇၵႃႇလူင်ၼႆႉ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၵေႃႈ ယၢမ်ႈလႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃးယူႇ ပွၵ်ႈၼႆႉပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ 4 မိူဝ်ႈၼႃႈမႃးၵေႃႈ တေၶတ်းၸႂ်သေ တေၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇထႅင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း