Sunday, July 21, 2024

ၸၼ်ႉၸွမ်တူၼ်ႈတီး ၸတ်းပွႆးသူင်ႇသင်ႇၽူႈယဝ်ႉၵၢၼ်ႁဵၼ်း/ႁပ်ႉတွၼ်ႈလုၵ်ႁဵၼ်းမႂ်ႇ

Must read

ဝၼ်းထိ 04-08-2018 ၼႆႉၸၼ်ႉၸွမ်တင်းလူင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ႁပ်ႉတွၼ်ႈလုၵ်ႈ ႁဵၼ်းမႂ်ႇ သူင်ႇသင်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းပီလိုၼ်းသုတ်း တီးႁူင်းႁေႃ ႁပ်ႉၶူး ၸၼ်ႉ ၸွမ်တူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း ။

- Subscription -

ပၢင်ပွႆးၼႆႉ တႄႇၼႂ်းၶၢဝ်ႈယၢမ်း 9 မူင်း ၊ မီးပႃး ပၢင်တွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၼႂ်းပီ 2017-2018 ၼႆႉ 15 ၵေႃႉ ။ ၽူႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းပႃႇတီႇ ႁူဝ်သိူဝ် ၊ ပႃႇတီႇ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၊ SYO ၊ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈတႆး ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸိူဝ်းလုၵ်ႉတၢင်ႇၸၼ်ႉၸွမ်မႃး ဢမ်ႇယွမ်း 10 တီႈ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပႃးၸဵမ်ၶႅၵ်ႇၸမ်ၵႆ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈႁိမ်းႁဵင် ။

ယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆး ႁပ်ႉတွၼ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ တူင်ႉတၵ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းပီ လိုၼ်းသုတ်း  ၼႆႉ ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ပၢင်ပွႆး ၸၢႆးလၢဝ်ၾႃႉ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ –

.” လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်လုၵ်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆး ပတ်ႉပိုၼ်ႉမႃးၵူၺ်း ဢမ်ႇၵႃး တၢင်ႇတီႈတၢင်ႇဝဵင်း ၵေႃႈ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢေႃႈ ၊ ၼင်ႇႁိုဝ် တေမေႃ ၸွႆႈထႅမ်ၵၼ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈၶိုင်ပွင် ၸွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇ မိူဝ်းၼႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ၼႂ်းပီၼႆႉၵေႃႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်တေႉတေႉၶႃႈ ၼႂ်းႁူင်းႁေႃၼႆၵေႃႈ တဵမ်ပေႃးလူၼ်ႉၶႃႈ ၊ မေႃၶဝ်ႈႁႃၵၼ် သေဢမ်ႇၵႃး ယုမ်ႇဢမ်ဝႃႈ မိူဝ်းၼႃႈမႃးၼႆၵေႃႈ တေမေႃဢွၼ်ႁူဝ်ၵႂႃႇႁင်းၽႂ်မၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၽႂ်မၼ်းယူႇၶႃႈ “ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တွၼ်ႈသူးၼႆႉ တွၼ်ႈပၼ် ၵူၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇလႅမ်ၽၢႆ  ဢၼ်ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၼႂ်းၸၼ်ႉသိပ်း၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်တေသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈ MA ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼၢင်းတိၼ်ႇသႃႇဢူး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉသူး ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ -“ ၸူမ်းသိူဝ်းတႄႉၶႃႈ ဢၼ်မီးပၼ်ပၢင်ပွႆး တွၼ်ႈသူး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူင်ႉၼႆ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းမီး တၢင်း ၶတ်းၸႂ် ႁဵၼ်းလိၵ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ ပေႃႈယဝ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းၼႆ ၶႃႈၶႂ်ႈၸွႆႈၵၢၼ်တႆး ၶႂ်ႈၶဝ်ႈၼႂ်းၸုမ်းတႆး သေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵူၼ်းတင်းၼမ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶႂ်ႈၸွႆႈၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးႁဝ်းၶဝ် ႁႂ်ႈၶတ်းၸႂ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈ ၊ လိၵ်ႈဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁႂ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းပႃးၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇၸိူဝ်းၶႃႈဢေႃႈ “ – ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ပွႆး ႁပ်ႉတွၼ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ တူင်ႉတၵ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းပီလိုၼ်းသုတ်း ၼႂ်းပီ 2019 တေမႃးၼႆႉ ယင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉဝႃႈ တေၸတ်းပႃး ပၢင်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉ လွင်ႈၾိင်ႈငႄႈႁိတ်ႈႁွႆး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း