Thursday, May 23, 2024

ၼမ်ႉငႃႉၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ ထူမ်ႈမိူင်းသူႈ ၵူၼ်းမိူင်း 200 ပၢႆ ထူပ်းၽေးၼမ်ႉ  

Must read

မႄႈၼမ်ႉငႃႉ မိူင်းသူႈ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ ထူမ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်း မွၵ်ႈ 50 လင်။ ၵူၼ်းမိူင်း 200 ပၢႆလႆႈပၢႆႈသေႃႉတီႈႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉၸမ်ၸႂ်ၽႂ်မၼ်း။

ၼမ်ႉငႃႉၼွင်း လုပ်ႇႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢဝ်ၶူဝ်း ပၢႆႈၽေးၼမ်ႉ Photo crd – Hseng Linn

ဝၼ်းတီႈ 4-8-2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၼမ်ႉငႃႉလႆလတ်း ဝဵင်းမိူင်းသူႈၼၼ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၼွင်းလူၼ်ႉ ၾင်ႇသေလႆၶဝ်ႈၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်း ပွၵ်ႉ 2 ပွၵ်ႉ 3 လႄႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၸွႆး ဢိၵ်ႇဝၢၼ်ႈၽယႄးၶိၼ်း ႁိမ်းပၢင်ႇၸွႆး။

- Subscription -

ၼၢင်းသႅင်လိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းသူႈလၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-  “ၾူၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇတူၵ်းႁႅင်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ယွႆးသိၵ်းသိၵ်းၵူၺ်း။  မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃးဢမ်ႇပဵၼ်သင်လူး။ ၼႂ်ၼႆႉၵိုင်ႉၵၢင်ႉလူၼ်ႉၾင်ႇသေၼွင်းၶဝ်ႈၼႂ်းပွၵ်ႉ 3၊ ပွၵ်ႉ 2 ။ ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉထူမ်ႈမွၵ်ႈတႃတိၼ်။ ဝၢႆးမႃးၶိုၼ်ႈမႃးတိၵ်းတိၵ်းပဵင်းၶဝ်ႇပဵင်းဢႅင်ႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸင်ႇၼႅတ်ႈၶၢႆႉမူမႃၵႃၵႆႇ၊ ၶူဝ်းႁိူၼ်းၽိူၼ်ဝၢၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၸိူဝ်းယူႇၵႆပိူၼ်ႈတႄႉ ၶူဝ်းႁိူၼ်းၽိူၼ်ဝၢၼ်ႇ လွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉၼမ်ဝႆႉဢေႃႈ။ ၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉ ၼမ်ႉထူမ်ႈထိုင်ၸၼ်ႉၼိူဝ်ႁိူၼ်း။ ၶဝ်လႆႈပၢႆႈၵႂႃႇယူႇႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉ ဢူၺ်းၵေႃႉ။ တေမီးမွၵ်ႈလင်ႁိူၼ်း 50 ပၢႆ။ ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 200 ”- ဝႃႈၼႆ ။

ၼမ်ႉငႃႉၼွင်း လုပ်ႇႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ Photo Crd to Hseng Linn

ၼမ်ႉငႃႉၼႆႉ လႆလတ်းပွၵ်ႉ 3 ၊ ပွၵ်ႉ 2သေလူင်းၵႂႃႇတၢင်းပၢင်ႇၸွႆး။ ဢၼ်ထူမ်ႈၼမ်တႄႉပဵၼ်ပွၵ်ႉ 2 မွၵ်ႈ 10 လင်ႁိူၼ်း ၊ ပွၵ်ႉ 3 မွၵ်ႈ 40 လင်ႁိူၼ်း။ ဢိၵ်ႇ သူၼ်ႁႆႈၼႃးပွတ်းတွၼ်ႈ ဝၢၼ်ႈၽယႄးၶိၼ်း ပွၵ်ႉပၢင်ႇၸွႆး။

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ၾၢႆႇၵွၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸွႆႈတေႃႉၶူဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပၢႆႈၽေးၼမ်ႉလုပ်ႇ။ မၢတ်ႇၸဵပ်းလုတၢႆယွၼ်ႉၼမ်ႉထူမ်ႈတႄႉဢမ်ႇမီး။ ဢၼ်လႆႈလုသုမ်းၸွမ်းၼမ်ႉတႄႉ ပႆႇလႆႈသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆတႅတ်ႈတေႃး – ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းတၢၼ်းလူႇ ၵူၼ်းပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းမိူင်းသူႈလၢတ်ႈဝႃႈ- “မိူဝ်ႈဝႃးမိူဝ်ႈသိုၼ်း လႅတ်ႇမႆႈလီယူႇ။ ၶမ်ႈဝႃးၾူၼ်တူၵ်းမႃးတင်းၶိုၼ်း။ လႅပ်ႈတေပဵၼ်ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ ၼမ်ႉလွႆ ၼွင်းလူင်းၼႂ်းၼမ်ႉငႃႉၵႂႃႈ။ ၸင်ႇဝႃႈၶိုၼ်ႈဝႆးပေႃးထၢၼ်ႇၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼမ်ႉငႃႉ မိူင်းသူႈၼွင်း လုပ်ႇႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ Photo crd – Hseng Linn

ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၼမ်ႉလူတ်းယွမ်းလူင်းၶိုၼ်းၽွင်ႈယဝ်ႈလႄႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈၸၢင်ႈမိူဝ်းပတ်းၽဵဝ်ႈလၢင်ႉ ယူႇၶိုၼ်းတီႈႁိူၼ်းယေးၸဝ်ႈၵဝ်ႇယဝ်ႉသေတႃႉ ႁိူၼ်းၸပ်းၾင်ႇၼမ်ႉၵမ်ႈၽွင်ႈတႄႉ ပႆႇၸၢင်ႈယူႇ။  သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇလႄႈၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ် ဝၢၼ်ႈပွတ်းပၢင်ႇၸွႆးတႄႉ ၼမ်ႉထူမ်ႈမီးလွင်ႈလုသုမ်းၼမ်။ ၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ်ဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း