Saturday, June 15, 2024

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း တူၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇ TNLA တင်း RCSS တေလီၵၼ် ယူႇတီႈဝႃႉ UWSA

Must read

RCSS တင်း TNLA ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီ 2018 ၼႆႉသေ ပႆႇၸၢင်ႈသိုပ်ႇဢုပ်ႇၵၼ်ၶိုၼ်း ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇတေဢုပ်ႇၵၼ်ထႅင်ႈၵမ်းတီႈ 2 ၼႆႉၵေႃႈ TNLA ႁၢင်ႈသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းလႄႈ ဢဝ်ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၸိူင်ႉၵၢတ်ႈ တႃႇTNLA တင်း RCSS တေလီၵၼ်မီးတီႈဝႃႉ UWSA ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

Photo – RCSS/SSA Army

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “တိုၵ်းၵၼ်ၵေႃႈမၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇယဝ်ႉ။ ၶဝ်မႃးတိုၵ်းႁဝ်းၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇလႆႈ ႁဝ်းၵႂႃႇတိုၵ်းၶဝ်ၵေႃႈ ပႆႇယဝ်ႉ တိုၼ်းလူဝ်ႇလႆႈဢုပ်ႇၵၼ် ။ လိူဝ်သေသဵၼ်ႈတၢင်းလူဝ်ႇဢုပ်ႇၵၼ် မၼ်းဢမ်ႇမီးတၢင်း လႂ်။ သဵၼ်ႈတၢင်းလူဝ်ႇဢုပ်ႇၵၼ်တၢင်းလဵဝ် မၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇယၢပ်ႇသင်လူး ။ TNLA ၶဝ်ၶႂ်ႈလႆႈသုၼ်ႇၽွင်းငမ်း ႁင်း ၶေႃ ႁင်းၶဝ်ၼႆ ဢၼ်မၢၼ်ႈပၼ်ယူႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇၵႂႃႇသုၵ်ႉသင်။ ငဝ်းလၢႆးယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ မၼ်းယူႇ တီႈဝႃႉ ပေႃးဝႃႉဝႃႈသူယႃႇပေယိုဝ်းၵၼ်လႄႈ သူယႃႇပေယိုဝ်း RCSS မၼ်းၵေႃႈယဝ်ႉယဝ်ႉ။ ပၼ်ႁႃယႂ်ႇႁႃႉၼႆၵေႃႈ ပေႃးမႃးတူၺ်းတင်းၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇယႂ်ႇ” ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
Photo – TNLA Army

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် တႃႉဢၢႆႈၵျေႃႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်း TNLA လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ELEVEN ဝႃႈ “ ပိူဝ်ႈတႃႇဢုပ်ႇ ဢူဝ်းတင်း RCSS လႆႈယိုၼ်ႈလိၵ်ႈ ၸူးဝႆႉယဝ်ႉ ၾၢႆႇ RCSS ဢမ်ႇတွပ်ႇသင်” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီ 2018 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼၼ်ႉ TNLA တင်း RCSS ၼႆႉ သႅၼ်းၽူႈၼမ်းပၢၼ်ၵၢင်တင်းသွင်ၾၢႆႇ ၵႂႃႇႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵုမ်တီႈမိူင်းၶွၼ် ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဢုပ်ႇၵၼ်ၵမ်းတီႈသွင်၊ ၶပ်းၶိုင်တႃႇၽူႈမီး ၸၼ်ႉသုင် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ TNLA မႃးလေႃႇတိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ပၢင်ၵုမ်ၵေႃႈ ၸိူင်ႉ ၵၢတ်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း RCSS လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ“ မိူဝ်ႈႁဝ်းဢုပ်ႇၵၼ်ၵမ်းဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းပေႃး ၶပ်းၶိုင်တႃႇဢုပ်ႇထႅင်ႈ ၵမ်းထီႉသွင်ယဝ်ႉ။ ၶဝ်သမ်ႉမႃးယိုဝ်းႁဝ်းၼၼ်ႉၼႃႇ ပေႃးၸိူင်ႉၼႆတႄႉ မၼ်းပႆႇပဵၼ်လႆႈတႃႇ ဢုပ်ႇ ၵၼ် ႁဝ်းၵေႃႈၵိုတ်းပႅတ်ႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇသိုဝ်ႈယူဝ်း။ ပေႃးဝႃႈၶဝ်သိုဝ်ႈယူဝ်းယူႇပေႃးၼႆ ၶဝ်သမ်ႉမႃးယိုဝ်း ႁဝ်း ႁဵတ်းသင်။ ဢၼ်ၼႆႉမၼ်းၼႄဝႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇတၢပ်ႈဢုပ်ႇၵၼ်ယဝ်ႉႁႃႉ မၼ်းပဵၼ်ၵႂႃႇၸိူင်ႉ ၼၼ်။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ပႆႇမီး တႃႇတေဢုပ်ႇ TNLA” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တၢင်းပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် TNLA တင်း RCSS ယင်းတိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢၼ်သိုၵ်း တေႃႇ ၵၼ်သေဢမ်ႇၵႃး ၾၢႆႇ RCSS ယင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႂ်းဝႅပ်ႊသၢႆႊတႆးလွတ်ႈလႅဝ်းဝႃႈ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ SSPP ၶဝ်ႈပႃးၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။ၵူၺ်းၵႃႈလွင်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇ SSPP တႄႉ ဢမ်ႇတူၵ်ႇလၢတ်ႈယိုၼ်ယၼ်သင်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း