Thursday, July 18, 2024

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး သူင်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ 113 ၸုမ်း ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ထႅင်ႈ

Must read

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် ၸတ်းဢဵၼ်ႁႅင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ 113 ၸုမ်း လူင်းၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းတူဝ်ႈၸိုင်ႈထႆး။

Photo: Update Sara

ဝၼ်းတီႈ 01/08/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Thairath ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ၾၢႆႇပလိၵ်ႈ ဢၻုၼ်ႊ သႅင်သိင်ၵႅဝ်ႊ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လၢတ်ႈဝႃႈ – ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် ၸတ်းဢဵၼ်ႁႅင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ 113 ၸုမ်း လူင်းၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 2 တႄႇ ဝၼ်းတီႈ 01-15/08/2018 ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်း   ႁဵတ်းၵၢၼ်ဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်လႄႈ ပေႃႈလဵင်ႉ/မႄႈလဵင်ႉ ၸိူဝ်းဢၼ်ၸၢင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈသူင်ႇပွၵ်ႈမိူင်းၽႂ်မၼ်း ။ ယွၼ်ႉသိုပ်ႇၵႂႃႇၼႆႉ တေၵူတ်ႇထတ်းတႄႉ တီႉၺွပ်းတႄႉ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇတႄႉဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးပိူင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇမၢႆမီႈ HRDF လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈဝၢၼ်ႈ  မိူင်းၼႂ်းမိူင်းထႆးဢမ်ႇၼိမ်ဢမ်ႇသဝ်း ၵႆႉလႅၵ်ႈလၢႆႈတႃႇသေႇ ၵွပ်ႈၼၼ်ႁႂ်ႈႁႅင်း ၵၢၼ်ႁဵတ်းၸွမ်းပၵ်းၸွမ်းပိူင်ဢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းပိူၼ်ႈမၵ်းမၼ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပီ 2018 ၼႆႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး တမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်သၢမ်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈတႃႇလူင်း ၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈ 1. ဝၼ်းတီႈ 1 -15/07/2018 ၊ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈတီႈ 2. ဝၼ်းတီႈ 1 -15/ 08/ 2018 ၊ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈတီႈ 3. ဝၼ်းတီႈ 1 -15/09/2018 ။

ၸၢႆးတိုၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈလဵဝ်တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တႄႉၶႃႈဢေႃႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈ ၶဝ်တင်ႈ လၢၼ်ႇပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၶႃႈဢေႃႈ ဢမ်ႇမီး ဝတ်းဝႂ်ၼႆတႄႉ ၵႂႃႇလႂ်မႃးလႂ်ယူႇလႂ်ၵေႃႈၶႂ်ႈယၢပ်ႇယဝ်ႉၶႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး တမ်းဝၢင်းဝႆႉမၢႆမီႈႁႅင်းၵၢၼ် သင်ဝႃႈႁႅင်းၵၢၼ်ၵေႃႉလႂ်ၽိတ်းမၢႆမီႈ ဢမ်ႇမီးဝႂ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႆ မီးတူတ်ႈတၢမ်ႇမႂ်ငိုၼ်း 5,000 – 50,000 ၿၢတ်ႇလႄႈ ႁႄႉႁၢမ်ႈဢမ်ႇ ႁႂ်ႈယွၼ်းဝႂ် ႁဵတ်းၵၢၼ် 2 ပီ။ တွၼ်ႈတႃႇၼၢႆး ၸၢင်ႈ သင်ၸၢင်ႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၽိတ်းမၢႆမီႈၼႆ တေၺႃးမႂ်ငိုၼ်း 10,000 – 100,000 ၿၢတ်ႇ တေႃႇၵူၼ်း ႁဵတ်း ၵၢၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႉ သင်ႁဵတ်း ၽိတ်းယဝ်ႉ ႁဵတ်းၽိတ်း ထႅင်ႈၼႆၸိုင် တေၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 1 ပီ မႂ်ငိုၼ်း 50,000 – 200,000 ၿၢတ်ႇ လႄႈ တေၺႃးႁႄႉႁၢမ်ႈ ဢမ်ႇႁႂ်ႈၸၢင်ႈႁႅင်းၵၢၼ် 3 ပီ ။ သင်ႁႅင်းၵၢၼ်ၵေႃႉလႂ် ၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆၸိုင် တေလႆႈၶဝ်ႈၸွမ်းပိူင် MOU (ၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ ၵၢၼ်ၸၢင်ႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ဝူင်ႈၵၢင်သွင်မိူင်း ) ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း