Wednesday, June 19, 2024

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ယုၵ်ႉယွင်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၸိူဝ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း  

Must read

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸိူဝ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း၊ ၸိူဝ်းလႆႈလၢဝ်ၸွင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ယုၵ်ႉယွင်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၸိူဝ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း

ပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈပၼ်သူး လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းထိ 14/07/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်း 09:30 မူင်း   တီႈႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 200 ပၢႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးတိၼ်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး  လၢတ်ႈၼႄ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ  “ ပီၼႆႉ ၵူၼ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း ၼမ်လိူဝ်ပီၵၢႆ။ လႆႈဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဝႆႉၼၵ်းပၵ်းၸႂ် ၼိူဝ်ပၢႆးပၺႃႇမႃး။ ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးတႆး တူၼ်ႈတီးႁဝ်းၶႃႈသေ လႆႈၸတ်းပၼ်ပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ပၼ်သူး လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢွင်ႇၸၼ်ႉသိပ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ယဝ်ႉ ။  ပီၼႆႉၵေႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်လႆႈ ႁပ်ႉသူးမီး 80 ၵေႃႉ။ ပဵၼ်လုၵ်ႈလၢင်း လုၵ်ႈၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး 28 ၸုမ်း ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးၸိူဝ်းထုၵ်ႇယုၵ်ႉယွင်ႈပၼ်သူး ပီၼႆႉ မီး 80 ၵေႃႉ။  ၸၢႆး 38 ယိင်း 42  ၵေႃႉ ၊ ဢၼ်လႆႈလၢဝ်ၸွင်ႇသမ်ႉ  41 ၵေႃႉ ။  ဢၼ်လႆႈလၢဝ်ၸွင်ႈတင်း 6 (ပၢႆး) ၽႃႇသႃႇသမ်ႉမီး 1 ၵေႃႉ။

ၸၢႆးၼုတ်း ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး တူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “တေတူၺ်းၼိူဝ်ငိုၼ်းတွင်းသေ   တေဢၢၼ်းသိုပ်ႇႁဵတ်းၵႂႃႇ ယူႇၵူႈပီၶႃႈ။ ဢၼ်လႆႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၼ် ပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶဝ်သိုပ်ႇၶတ်းၸႂ် ပၢႆးပၺႃႇ ၵႂႃႇထႅင်ႈလိူဝ်ၼႆႉ ။ ၶဝ်တေလႆႈၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်၊ ၶဝ်တေလႆႈႁဵၼ်းႁူႉထႅင်ႈတင်းၼမ်  ”   ဝႃႈၼႆၶႃႈ။

လုင်းၸၢႆးတိၼ်ႇသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ပိူင်ပၢႆးပၺႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈသေ ဢၼ်တိုၵ်ႉထုၵ်ႇလီမူၼ်ႉမေးၵေႃႈမီးထႅင်ႈတင်းၼမ်။ ၼင်ႇႁိုဝ်တေတိုတ်ႉၸၼ်လႆႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်း မီးၼမ်ႉၵတ်ႉၼၼ်ႉတေမီးႁႅင်းၸႂ်သိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇထႅင်ႈ ပေႃႇလသီႇပၢႆးပၺႃႇ ထုၵ်ႇလီမေးပၼ်- ဝႃႈၼႆ။

“မိူၼ်ၼင်ႇပၵ်းပိူင်ပၢႆးပၺႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ –   မၢင်ၵေႃႉၼႆႉတူၵ်း ၼိုင်ႈၽႃႇသႃႇ  ၵူၺ်းၵေႃႈ   ၶိုၼ်းတေလႆႈယူႇႁူင်းႁဵၼ်းထႅင်ႈၼိုင်ႈပီ။ တေလႆႈတွပ်ႇၸၼ်ႉသိပ်းၶိုၼ်းထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။ ပေႃးပဵၼ်မိူင်းပိူၼ်ႈတႄႉ တူၵ်းၽႃႇသႃႇလႂ်ၵေႃႈ ၶိုၼ်းတွပ်ႇၵႄႈၽႃႇသႃႇၼၼ်ႉၵူၺ်း။  မၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉမၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈၺၢမ်ႉသုတ်းသေလႄႈတူၵ်း ၊ သင်ဝႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇမေးလႆႈပၵ်းပိူင် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်းၼႆ   လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ တေထၢတ်ႈၸႂ်တူၵ်း  တေဢမ်ႇၸၢင်ႈ  ပူၼ်ႉလႆႈၸၼ်ႉသိပ်း ၊  တေၽႅဝ်ၵႂႃႇတၢင်ႇတီႈတၢင်ႇတၢင်း၊  ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႇႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ် ၸိူင်ႉၼၼ် ”  – ဝႃႈၼႆ ။

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးယွင်ႈၵုင်ႇၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၼႆႉပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ 4 ။ ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈပီ 2015 မွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ်ဝႂ်သူး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵၼ်ႉၶႅၼ်ႇ 45ၵေႃႉ ၊  ပီ  2015-2016 သမ်ႉ  54 ၵေႃႉ ၊ ပီ 2016-2017 မီး  58 ၵေႃႉ၊ ပီ 2017-2018 မီး  80 ၵေႃႉ   ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 ပီၼႆႉ လႆႈမွပ်ႈသူးပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢွင်ႇၸၼ်ႉသိပ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ 237 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း