Monday, July 15, 2024

ပလိၵ်ႈထႆးၵဵင်းမႆႇ တႄႇၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းၽိတ်းမၢႆမီႈ

Must read

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တႄႇၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းဢၼ် ၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ။

- Subscription -

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/06/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈသႃရၽီး တီႉၺွပ်းၼၢင်းလိူၼ် ဢႃယု 22 ပီ ၽွင်းၵိုတ်းလူတ်ႉၶိူင်ႈ သိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၸွမ်းတၢင်း ။ ယွၼ်ႉဝႃႈၵူတ်ႇထတ်းမႅၼ်ႈဝႃႈဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်။ ၽူႈၸၢႆးဢၼ်ပဵၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉမၼ်းသမ်ႉလႅၼ်ႈပၢႆႈပလိၵ်ႈ ၵႂႃႇတီႉလႆႈတီႈ မူႇဝၢၼ်ႈ တူၼ်ႈယၢင် မူႇတီႈ 8 ဢိူင်ႇ ၶျႆႊသထၢၼ် ၸႄႈဝဵင်းသႃရၽီး ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။

ၼၢင်းလိူၼ် လၢတ်ႈတီႈပလိၵ်ႈဝႃႈ – “ လႆႈၶဝ်ႈမႃးမိူင်းထႆးလႆႈမွၵ်ႈလိူၼ် မႃးမိူဝ်ႈၽွင်းလိူၼ်ထူၼ်ႈ တီႈ 5 (လိူၼ်မေႊ) 2018 မႃးတၢင်းမႄႈသၢႆသေ ဢၢၼ်းမႃးႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၼႆႉဢေႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးပိူင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇမၢႆမီႈ HRDF လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ဢၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၼႃႈတီႈၶဝ်ယဝ်ႉ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ယွၼ်းႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵူႈၵေႃႉဝႆႉသတိ ဢဝ်ဝတ်းဝႂ်ၸပ်းတူဝ်ယူႇတႃႇသေႇ မိူဝ်ႈၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ယွၼ်းၵူတ်ႇထတ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၸၢင်ႈၼႄလႆႈ ” ဝႃႈၼႆ။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ 2018 ၼႆႉၵႂႃႇတေလူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းၵၢၼ် ဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်၊ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၽိတ်းတီႈ ဢမ်ႇၸႅင်ႈတီႈယူႇၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပေႃးၵူတ်ႇထတ်းၵႂႃႇၸိုင်တေတီႉၺွပ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ၊ မႂ်ငိုၼ်းသူင်ႇဢွၵ်ႇမိူင်းၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း