Monday, July 15, 2024

သင်ၶၸဝ်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်းယွၼ်း ၽွမ်ႉၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉမိူဝ်ႈမိူဝ်ႈၵၼ်

Must read

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တိုၵ်းသူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ တီႈၽႂ်တီႈမၼ်းၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈ သင်ၶၸဝ်ႈၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ႁၼ်ထိုင်မိူဝ်းၼႃႈလုၵ်ႈလၢၼ်ႁႂ်ႈလႆႈယူႇသႃႇၼႆသေ တႅမ်ႈလိၵ်ႈယွၼ်းတၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်းၵူႈၾၢႆႇ သူင်ႇထိုင်ၵူႈၸႄႈဝဵင်း ၵူႈမူႇၸုမ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၽႂ်မၼ်းၵူႈၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 07/07/2018 ၼႆႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းၽႅၼ်ႇလိၼ်မိူင်းတႆးၵူႈၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ တီႈဢေႇမၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈတူၼ်ႈ။ တူၼ်ႈမႆႉသင်ၵေႃႈလႆႈ ဢၼ်ၸၢင်ႈပၼ်ႁူမ်ႈလႄႈ ၽွၼ်းလီမိူဝ်း ၼႃႈ ႁႂ်ႈလုၵ်ႈလၢၼ် သႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇလႆႈၸၢမ်ႇပူၺ်ႈ ယူႇသႃႇၵတ်းယဵၼ်။

ၸၢႆးသီမိူင်း ၽူႈတၢင်းတူဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းတႆး လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၾိင်ႈၾႃႉ၊ သၽႃႇဝ၊ ထိူၼ်ႇၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ လူႉလႅဝ်မႃးတိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၸၢင်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ ၊ လုမ်းလႃးၶိုၼ်းပႃႇမႆႉထိူၼ်ႇၶိူဝ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၼၼ်ႉ ပုၼ်ႈၽွၼ်းမီးၼိူဝ်ၵူႈၵေႃႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇဢွၼ်ၵၼ်သႂ်ႇၸႂ်မႅတ်ႇပႅင်းၸိုင် လုၵ်ႈလၢၼ်ႁဝ်းမိူဝ်းၼႃႈတေလႆႈ ႁပ်ႉၽွၼ်းၸႃႉမၼ်းတႄႉတႄႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 07/07/2018 ၼႆႉႁဝ်းၶႃႈမႃး ဢွၼ်ၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ တီႈဢေႇမၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ်ၼိုင်ႈတူၼ်ႈ တီႈၽႂ်ႇတီႈမၼ်းၵၼ်သေၵမ်းၶႃႈၼေႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

ၽိုၼ်လိၵ်ႈၼႆႉ လႆႈသူင်ႇထိုင်ဝႆႉ တီႈလုမ်းၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး၊ မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ၶၸိုင်ႈတႆး ဝဵင်းပၢင်လူင်၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO၊ ၵေႃၵပ်းသၢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN ၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး SYO ၊ ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းတႆး၊ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်၊ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ၊ လုမ်းၵပ်းသၢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းRCSS၊ လုမ်းၵပ်းသၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း SSPP လႄႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵူႈ ၸႄႈဝဵင်းၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း