Saturday, May 18, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်းယွၼ်းၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁႂ်ႈဢုပ်ႇလၢတ်ႈပူတ်းထွၼ်ၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ

Must read

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်းယွၼ်း ၽူႈတႅၼ်းႁႂ်ႈၸွႆႈၶပ်းၶိုင်ပူတ်းထွၼ်ပႅတ်ႈၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇဢၼ်ႁႄႉတၢင်းၵႂႃႇမႃးၵူၼ်းမိူင်းသေၵမ်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 05/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:00 မူင်း ထိုင် 01:45 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸၢႆးတၢၼ်ႉ ၸိၼ်ႇ၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ(1) ၼၢင်းသၢၼ်းသၢၼ်းဢေး၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၶဵတ်ႇ လိူၵ်ႈ တင်ႈမၢႆ(2) ၸၢႆးၶမ်းဢွင်ႇ ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈႁူင်းႁေႃ ၸႄႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈၵၼ်တုၵ်းယွၼ်းလၢႆလွင်ႈ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးႁႂ်ႈၸွႆႈ လၢတ်ႈပၼ်ပူတ်းထွၼ်ၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇပၼ်။

ၸၢႆးလၢဝ်သႅင် ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ယူႇတီႈၵူၼ်း မိူင်းသေ တၢင်ႇလၢတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉ လွင်ႈသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းၵိဝ်ႇ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵႃးလူင် ဢၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇ တၢင်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး ယွၼ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းလူႉၵွႆၼႃႇ။ သင်ဝႃႈပၼ်ၶဝ်ႈၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈသိူဝ်ႇပၼ်သဵၼ်ႈ တၢင်း ႁႂ်ႈၶၢမ်ႇ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ လွင်ႈၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ (တူဝ်းၵဵတ်ႉ) ၼႂ်းၵႄႈ သီႇပေႃႉတင်း ၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ မီး 2 တီႈလႄႈ ႁႂ်ႈပူတ်းပႅတ်ႈတီႈၼိုင်ႈ။ ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈသမ်ႉ လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် လိူင်ႇၽႄႈၼမ် ၸွမ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တင်းဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းလိူင်ႇၼမ်ၼႃႇလႄႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ႁႂ်ႈမၼ်းႁၢႆလႄႈ လူတ်းယွမ်းလူင်းၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵပ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ တွပ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈၵႃးလူင် ၵႂႃႇမႃးၼႂ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်းၵိဝ်ႇ တေဢဝ်တၢင်ႇလၢတ်ႈၼႄ တၢင်းၼိူဝ်။ လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်သမ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ၽဵဝ်ႈလၢင်ႉၵႂႃႇ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ ဢၼ်ၵဵပ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၵႄႈသီႇပေႃႉ တင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၶဝ် တေဢဝ်တၢင်ႇလၢတ်ႈၼႂ်းသၽႃးၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းထၢမ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်တီႉမႆႉဝႆႉၼၼ်ႉ ပေႃးပိုတ်ႇဢမူႉမႃးၸိုင် မႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယွမ်းလူင်းတင်းၼမ် ယွၼ်ႉၼၼ် လွင်ႈၼႆႉတေၵႄႈလိတ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ် ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼႆႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ပေႉဝႆႉမူတ်း၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း 2 တီႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼိုင်ႈတီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း