Wednesday, July 17, 2024

ၵူၼ်းၺႃးတၢမ်ႇသိုၵ်းသိူဝ်တင်း ပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈသေ လႆႈပွႆႇပိုၼ်ႉတီႈပၢႆႈၽေး ၼမ်မႃးထိုင် 120 လၢၼ်ႉ

Must read

ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းႁူပ်ႉတၢမ်ႇသိုၵ်းသိူဝ်တင်း ပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈသေ လႆႈပွႆႇပိုၼ်ႉတီႈ ပၢႆႈၽေးဝႆႉၼႆႉ ၼႂ်းလိူၼ်မေႊ ပီ 2024 ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၼမ်မႃးထိုင် 120 လၢၼ်ႉၵေႃႉယဝ်ႉၼႆ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 20/06/2024 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၵူၼ်းတုၵ်ႉယၢၵ်ႈတင်း လုမ်ႈၾႃႉလႄႈ ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢႅၼ်ႊတူဝ်ႊၼီႇယူဝ် ၵူႊတႃရႅတ့် (Antonio Guterres) ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တိုၵ်းသူၼ်းလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ – ႁႂ်ႈႁူမ်ႈႁွမ်းၵမ်ႉၸွႆႈပၼ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေးတုၵ်ႉယၢၵ်ႈ၊ ၼပ်ႉယမ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းတုၵ်းယွၼ်းမႃး တႃႇႁပ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ႁႂ်ႈႁႃလၢႆးတၢင်းၵႄႈလိတ်ႈ ပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈ တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တေလႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

မိူင်းသူႇတႅၼ်ႊ၊ ယူႊၶရဵၼ်ႊ၊ မိူင်းၵုၼ်ႇၵူဝ်ႇ ႁူမ်ႈပႃး မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇပႃးထႅင်ႈလၢႆလၢႆမိူင်း ၸိူဝ်းႁူပ်ႉၽေး ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၊ ပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈသိုၵ်းသိူဝ် ၊ လွင်ႈဢူၼ်ဢၢၼ်မေႃးမႄး ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆလၢႆမိူင်း လႆႈပၢႆႈၽေးႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉ။

တီႈမိူင်းသူႇတႅၼ်ႊ တေႃႇထိုင် ပီ 2023 သဵင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း 10 လၢၼ်ႉ 8 သႅၼ်ပၢႆ လႆႈပွႆႇပိုၼ်ႉတီႈပၢႆႈ ဢွၵ်ႇဝႆႉ။ မိူၼ်ၼႆ တီႈထုင်ႉၵႃႇသႃႇ  ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း 1 လၢၼ်ႉ 7သႅၼ်ပၢႆ ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ၼပ်ႉ 4 ပုၼ်ႈ 3 ပုၼ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈပွႆႇၽႃႈႁိူၼ်းယေးသေ ပၢႆႈသေႃႉယူႇ တၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ် ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼႆ တီႈမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း 3 လၢၼ်ႉပၢႆ လႆႈငိူင်ႉပၢႆႈဝႆႉ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း 18 လၢၼ်ႉ 6 သႅၼ်ပၢႆၼႆႉသမ်ႉ လူဝ်ႇတၢင်းၵမ်ႉၸွႆႈ လွင်ႈတူၺ်းထိုင် ၵူၼ်းၼင်ႇၵၼ်ၼႆ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈ ၾႃႉ ႁၢႆးငၢၼ်းပႃးဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢင်ႈဢိင် – VOA

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း