Wednesday, July 17, 2024

သဵင်ၵွင်ႈပႆႇယဵၼ် ၼႂ်းမိူင်းၶၢင် လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိုၼ်ႇပၢႆ ႁၢမ်းသုၼ်ႇ ႁဵၼ်းလိၵ်ႈ

Must read

ၼႂ်း 5 ၸႄႈဝဵင်း ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းပႆႇယဵၼ်လႄႈ တေႃႇထိုင် လိူၼ်ၵျုၼ်ႊဝၼ်းတီႈ 20 ၼႆႉ ႁူင်းႁဵၼ်းပႆႇ ၸၢင်ႈပိုတ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း မိုၼ်ႇပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းၶၢင်ၼႆႉ ႁူင်းႁဵၼ်းမီး 200 ပၢႆ ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈၸေႈ၊ မိူင်းမွၵ်ႇလႄႈ ဝဵင်းမႂ်ႇ ဢိၵ်ႇပႃး ႁူင်းႁဵၼ်း ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းၸေႈၼႃးလႄႈ သွမ်ပရႃပွမ် ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပႆႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇ။ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်လႆႈဢိုတ်းႁူင်းႁဵၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း တင်းမူတ်း မီး 4 မိုၼ်ႇပၢႆ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မွၵ်ႈ 3 မိုၼ်ႇၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၶၢႆႉ ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်းၼႃႈတီႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA ၵုမ်းၵမ်လႄႈ တီႈဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းထႅင်ႈ မိုၼ်ႇပၢႆသမ်ႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းသေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇႁူင်း ႁဵၼ်းလႄႈ လႆႈႁၢမ်းသုၼ်ႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈၸေႈ မိူင်းၶၢင်ၼႆႉ မီးဝႆႉ ႁူင်းႁဵၼ်း 78 လင် ၊ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းပိုတ်ႇႁူင်း ႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေတႃႉ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိုၼ်ႇပၢႆ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း၊ ပေႃႈမႄႈ ၸိူဝ်းပွင်ပဵၼ်လႆႈတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၶၢႆႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵႂႃႇဝႆႉတၢင်ႇတီႈတၢင်ႇဝဵင်း ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းၶၢင်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢၼ်သိုၵ်း တေႃႇၵၼ်ဝႆႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ မိူၼ်ၼႆ ၼႂ်းမိူင်းၶျၢင်းၵေႃႈ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းသေ ႁူင်းႁဵၼ်း 1,500 ပၢႆ လႆႈဢိုတ်းဝႆႉၼႆ – သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း