Wednesday, July 17, 2024

ဝၢႆးလင် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ယွမ်းလူင်း 12 %

Must read

မိူဝ်ႈႁၢင်ပီ 2023 ယွၼ်ႉၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 သေ လေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း လၢႆၸႄႈဝဵင်း ဢိၵ်ႇပႃး ဝဵင်းတိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ် ယွၼ်ႉၼၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်း ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ တင်းမူတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၸုမ်း ISP Myanmar ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ဝၢႆးလင် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ယဵၼ်ၵႂႃႇၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ် ၵၢၼ် ၵႃႉၶၢႆလႅၼ်လိၼ် တႆး – ၶႄႇၼႆႉ မီး 34 လၢၼ်ႉ ဢမေႇရိၵၼ်ႊတေႃႊလႃႊ ပိူင်ယႂ်ႇမၼ်း လႆႈဢိင်ပိုင်ႈလၢၼ်ႇလႅၼ်လိၼ် တီႈဝဵင်းမိူင်းလႃး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူဝ်ႈပႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆလႅၼ်လိၼ်သေ လႆႈငိုၼ်းၶဝ်ႈ 2 ပီႊလီႊယၼ်ႊ ဢမေႊရိၵၼ်ႊတေႃႊလႃႊ ၵူႈလိူၼ်လႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ လႅၼ်လိၼ်ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ယွမ်းလူင်းၵႂႃႇ 12 % ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တႃႇတေၸတ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆလႅၼ်လိၼ်တင်း မိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸႄႈမိူင်းယူႊၼၢၼ်ႊ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ လတ်းမိူင်းလၢဝ်းသေ ၶၢမ်ႈၼမ်ႉမႄႈၶူင် ဢၢၼ်းတေၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်တင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ – သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Mekong News ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း